Thi thiên 28:1-9

  • Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của người viết Thi thiên

    • “Đức Giê-hô-va là sức mạnh tôi, là tấm khiên tôi” (7)

Do Đa-vít sáng tác. 28  Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá con,+Con kêu cầu ngài không ngớt,Xin chớ bưng tai hững hờ. Nếu ngài im lặng làm ngơ,Con sẽ như kẻ xuống huyệt.+   Xin ngài nghe tiếng van nài khi con kêu cứu,Khi con giơ tay về gian trong cùng của nơi thánh ngài.+   Đừng lôi con đi với kẻ gian ác, kẻ quen hại người,+Miệng nói hòa nhã nhưng lòng nham hiểm.+   Xin ngài báo trả các hành vi chúng,+Xứng với việc dữ chúng làm. Xin ngài đáp trả công việc tay chúng,Xứng với điều chúng gây ra.+   Chúng không màng đến công việc Đức Giê-hô-va+Cũng chẳng kể chi việc tay ngài làm.+ Ngài sẽ đánh ngã, không đỡ chúng lên.   Đáng chúc tụng thay Đức Giê-hô-va,Vì nghe tiếng tôi van nài giúp đỡ!   Đức Giê-hô-va là sức mạnh tôi,+ là tấm khiên tôi,+Chính ngài là đấng lòng tôi tin cậy.+ Tôi được ngài giúp, trong lòng mừng rỡ,Nên ca ngợi ngài bằng bài hát mình.   Đức Giê-hô-va là sức mạnh cho dân ngài,Thành lũy đem sự giải cứu vĩ đại cho người được ngài xức dầu.+   Xin cứu dân ngài, ban phước sản nghiệp của ngài.+ Xin chăn giữ họ, ẵm bồng trên tay mãi mãi.+

Chú thích