Thi thiên 106:1-48

 • Dân Y-sơ-ra-ên thiếu lòng quý trọng

  • Họ chóng quên việc Đức Chúa Trời đã làm (13)

  • Họ đánh đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lấy tượng con bò (19, 20)

  • Họ chẳng tin lời hứa của Đức Chúa Trời (24)

  • Họ tham gia thờ phượng Ba-anh (28)

  • Họ tế con cái cho các quỷ (37)

106  Hãy ngợi khen Gia!* Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, bởi ngài thật tốt;+Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.+   Ai có thể rao truyền tường tận hành động oai hùng của Đức Giê-hô-va,Loan báo được hết việc làm đáng ngợi khen của ngài?+   Hạnh phúc cho ai làm theo công lý,Cho ai luôn làm điều đúng.+   Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến con khi ban ơn cho dân ngài.+ Xin săn sóc con qua ơn giải cứu của ngài,   Hầu con được hưởng sự tốt lành mà ngài tỏ với người ngài chọn,+Được chung niềm vui với nước của ngài,Được hãnh diện ngợi khen* ngài cùng sản nghiệp ngài.   Chúng con đã phạm tội như tổ phụ mình;+Chúng con làm điều sai, ăn ở gian ác.+   Khi ở Ai Cập, tổ phụ chúng con không quý* công việc diệu kỳ của ngài,Chẳng nhớ đến lòng yêu thương thành tín dư dật của ngàiMà lại phản nghịch bên biển, tức bên Biển Đỏ.+   Nhưng vì danh mình, ngài vẫn cứu họ,+Hầu uy lực ngài, mọi người biết rõ.+   Ngài đã quở trách, Biển Đỏ cạn khô;Ngài dẫn họ qua lòng biển như qua sa mạc;+ 10  Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ địch,+Chuộc họ khỏi tay kẻ thù.+ 11  Nước biển phủ lấp quân địch,Chẳng một kẻ nào sống sót.+ 12  Rồi họ tin lời hứa ngài,+Cất tiếng hát ngợi khen ngài.+ 13  Nhưng họ chóng quên việc ngài đã làm,+Không chịu đợi chờ lời ngài khuyên bảo. 14  Khi trong hoang mạc, họ đã chiều theo ham muốn ích kỷ;+Lúc trong sa mạc, họ dám thử Đức Chúa Trời.+ 15  Ngài đã ban cho thứ họ đòi hỏi,Nhưng rồi giáng bệnh khiến họ chết dần.+ 16  Ở trong trại, họ đem lòng ghen tị Môi-se,Cùng A-rôn,+ người thánh của Đức Giê-hô-va;+ 17  Nên đất nứt ra nuốt chửng Đa-than,Lấp lại những kẻ tập hợp bên A-bi-ram.+ 18  Có lửa phừng lên giữa đám người ấy;Ngọn lửa thiêu nuốt những kẻ ác gian.+ 19  Họ đúc một bò con ở Hô-rếp,Rồi sấp mình trước tượng đúc,+ 20  Đánh đổi sự vinh hiển ngàiLấy tượng con bò ăn cỏ.+ 21  Họ quên đi Đức Chúa Trời,+ Đấng Giải Cứu của họ,Đấng làm bao điều vĩ đại ở Ai Cập,+ 22  Công việc kỳ diệu ở xứ Cham,+Việc làm đáng sợ tại Biển Đỏ.+ 23  Ngài sắp ra lệnh tiêu diệt bọn họ,Nhưng Môi-se, người ngài chọn, đứng ra cầu thay*Hầu ngăn cản ngài nổi giận diệt họ.+ 24  Thế rồi họ khinh thường xứ đáng quý,+Chẳng tin lời hứa của ngài.+ 25  Khi ở trong trại, họ cứ phàn nàn,+Chẳng chịu nghe tiếng Đức Giê-hô-va.+ 26  Nên ngài giơ tay thề rằngSẽ làm họ ngã tại nơi hoang mạc,+ 27  Làm con cháu họ ngã giữa các nướcVà phân tán họ ra khắp các xứ.+ 28  Rồi họ tham gia thờ phượng* Ba-anh Phê-ô,+Ăn vật tế lễ cúng cho kẻ chết.* 29  Các hành động họ trêu cơn giận ngài,+Thế nên tai họa bùng phát giữa họ.+ 30  Nhưng Phi-nê-a đứng ra hành động,Tai họa bèn dừng lại ngay.+ 31  Việc làm đó được kể là công chính cho ngườiTrải qua các đời, cho đến mãi mãi.+ 32  Bên dòng nước Mê-ri-ba,* họ cũng trêu cơn giận ngài,Và Môi-se chịu tai vạ là vì họ.+ 33  Họ làm cho tinh thần người cay đắng,Do đó môi người thốt ra những lời nông nổi.+ 34  Họ không tiêu diệt các dân+Như lệnh Đức Giê-hô-va ban truyền.+ 35  Nhưng họ đồng hóa với các nước ấy,+Học theo lề thói của chúng.+ 36  Họ cứ hầu việc các tượng thần chúng+Nên các tượng ấy thành bẫy cho họ.+ 37  Họ đem con trai và con gái mìnhTế cho các quỷ.+ 38  Họ làm đổ máu vô tội,+Là máu chính con trai con gái mìnhMà họ tế cho tượng thần của Ca-na-an;+Xứ bị ô uế bởi máu đổ ra. 39  Họ đã trở nên ô uế do việc làm mình,Phạm tội bất trung với Đức Chúa Trời* qua hành vi mình.+ 40  Cơn giận Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng dân ngài;Ngài lấy làm ghê tởm sản nghiệp ngài. 41  Nhiều lần ngài phó họ cho các nước,+Hầu những kẻ thù ghét cai trị họ.+ 42  Quân thù nghịch áp bức họ;Họ phải phục dưới tay chúng. 43  Rồi ngài nhiều lần ra tay giải thoát,+Nhưng họ cứ phản nghịch và bất tuân+Nên bị hạ nhục vì lỗi lầm mình.+ 44  Song ngài nhìn thấy nỗi khốn khổ họ+Và nghe tiếng họ van nài giúp đỡ.+ 45  Vì họ, ngài nhớ đến giao ước mình;Vì tình yêu thương thành tín bao la, ngài rủ lòng thương.+ 46  Ngài khiến họ được thương xótBởi mọi kẻ bắt họ đi lưu đày.+ 47  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, xin ngài cứu giúp,+Thu nhóm chúng con về từ các nước,+Hầu được cảm tạ danh thánh của ngàiVà được hoan hỉ khi ngợi khen ngài.+ 48  Nguyện Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, được chúc tụngTừ nay cho đến mãi mãi.*+ Toàn thể dân chúng hãy nói: “A-men!”.* Hãy ngợi khen Gia!*

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “Được khoe về”.
Hay “không hiểu ý nghĩa của”.
Ds: “đứng trước ngài ở chỗ hư hại”.
Hay “gắn bó với”.
Tức là vật tế lễ cúng cho người chết hoặc thần vô tri vô giác.
Nghĩa là “gây sự”.
Hay “Đàng điếm về mặt thờ phượng”.
Hay “Từ trước vô cùng cho đến đời đời”.
Hay “Xin xảy ra như vậy!”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.