Đi đến nội dung

Tính chính xác về khoa học của Kinh Thánh

Kinh Thánh có phải là chân lý?

Nếu Đức Chúa Trời là Tác giả của Kinh Thánh thì sách này phải khác biệt với mọi sách từ xưa đến nay.

Khoa học và Kinh Thánh có hòa hợp không?

Có phải Kinh Thánh có những chỗ mâu thuẫn với khoa học?

Khi nào Đức Chúa Trời bắt đầu tạo ra vũ trụ?

Câu trả lời nằm trong cách mà những từ “ban đầu” và “ngày” được dùng trong sách Sáng thế.

Kinh Thánh lỗi thời hay đi trước thời đại?

Dù không phải là sách về khoa học nhưng Kinh Thánh chứa đựng thông tin khiến bạn ngạc nhiên.

Khoa học ảnh hưởng thế nào đến đời sống bạn?

Khi các nhà khoa học “cố phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời” thì chúng ta có nên tin không?

Lý do để tin Kinh Thánh—Chính xác về khoa học

Kinh Thánh không phải là sách giáo khoa về khoa học nhưng có chính xác về khoa học không?

Kinh Thánh có nói trái đất là mặt phẳng không?

Cuốn sách cổ xưa này có chính xác không?

Ignaz Semmelweis

Mỗi gia đình ngày nay rất mang ơn người đàn ông này. Tại sao?

Ngược dòng thời gian—Galileo

Năm 1992, Giáo hoàng John Paul II đã bất ngờ phát biểu về Giáo hội Công giáo và cách họ đối xử với Galileo.

Ngược dòng thời gian—Aristotle

Quan điểm của nhà triết học cổ xưa này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo lý của tôn giáo tự nhận theo Chúa Giê-su.

Tiêu chuẩn vệ sinh được quy định trong Luật pháp của Đức Chúa Trời đi trước thời đại

Dân Y-sơ-ra-ên được lợi ích khi vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời về việc giữ vệ sinh.