Tin mừng do Lu-ca ghi lại 13:1-35

  • Ăn năn hoặc bị chết (1-5)

  • Minh họa về cây vả không ra trái (6-9)

  • Một phụ nữ tàn tật được chữa lành vào ngày Sa-bát (10-17)

  • Minh họa về hạt cải và men (18-21)

  • Cần nỗ lực để vào cửa hẹp (22-30)

  • Hê-rốt, “con cáo ấy” (31-33)

  • Chúa Giê-su than về Giê-ru-sa-lem (34, 35)

13  Bấy giờ, có mấy người ở đó kể cho Chúa Giê-su nghe chuyện Phi-lát đã khiến huyết của một số người Ga-li-lê hòa lẫn với huyết vật tế lễ mà họ dâng.  Ngài đáp lại rằng: “Anh em nghĩ những người Ga-li-lê ấy có tội nặng hơn mọi người Ga-li-lê khác vì đã bị như thế sao?  Tôi nói với anh em, không phải thế. Nhưng nếu không ăn năn, hết thảy anh em cũng sẽ chết như họ.+  Hay 18 người bị tháp ở Si-lô-am sập xuống đè chết, anh em nghĩ họ mắc tội nặng hơn mọi người khác sống trong Giê-ru-sa-lem sao?  Tôi nói với anh em, không phải thế. Nhưng nếu không ăn năn, hết thảy anh em cũng sẽ chết như họ”.  Rồi ngài nói minh họa này: “Một người kia có cây vả trong vườn nho mình, ông đến tìm trái trên cây nhưng chẳng thấy trái nào.+  Ông nói với người làm vườn nho: ‘Đã ba năm tôi đến tìm trái trên cây vả này mà chẳng thấy gì. Hãy đốn nó đi! Sao để nó choán đất vô ích?’.  Người làm vườn đáp: ‘Thưa ông chủ, xin để thêm một năm nữa, tôi sẽ đào xung quanh và bón phân cho nó.  Nếu sau đó nó ra trái thì tốt, bằng không thì hãy đốn đi’”.+ 10  Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su giảng dạy trong nhà hội. 11  Kìa! Ở đó có một phụ nữ bị ác thần ám, làm cho bệnh* đã 18 năm; bà bị còng lưng, không thể đứng thẳng được. 12  Thấy bà, ngài nói: “Bà ơi, bà đã được giải thoát khỏi căn bệnh của mình”.+ 13  Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên và bắt đầu tôn vinh Đức Chúa Trời. 14  Nhưng viên cai quản nhà hội tức giận vì thấy Chúa Giê-su chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Ông nói với dân chúng: “Có sáu ngày để làm việc,+ vậy hãy đến vào những ngày đó để được chữa bệnh, chứ đừng đến vào ngày Sa-bát”.+ 15  Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói với ông: “Hỡi những kẻ đạo đức giả,+ vào ngày Sa-bát, ai trong các ông lại không tháo dây cho bò hoặc lừa của mình ra khỏi chuồng và dẫn đi uống nước?+ 16  Còn người đàn bà này là con gái của Áp-ra-ham và bị Sa-tan cầm giữ 18 năm nay, chẳng phải bà nên được giải thoát khỏi sự giam cầm ấy vào ngày Sa-bát sao?”. 17  Khi ngài nói những lời đó, hết thảy những người chống đối ngài đều hổ thẹn. Nhưng cả đoàn dân rất vui mừng về mọi điều kỳ diệu ngài đã làm.+ 18  Ngài nói tiếp: “Nước Đức Chúa Trời giống như gì, và tôi so sánh Nước ấy với điều chi? 19  Nước ấy giống như hạt cải* mà một người kia gieo trong vườn mình; nó lớn lên thành cây và chim trời làm tổ trên cành”.+ 20  Ngài lại phán: “Tôi so sánh Nước Đức Chúa Trời với gì đây? 21  Nước ấy giống như men mà một phụ nữ trộn vào ba đấu* bột, cho đến khi cả đống bột dậy lên”.+ 22  Trên đường tới Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đi hết thành này đến thành khác, làng này sang làng nọ để dạy dỗ. 23  Có một người đàn ông hỏi ngài: “Thưa Chúa, có phải chỉ ít người được cứu?”. Ngài phán với họ: 24  “Hãy gắng hết sức để vào cửa hẹp,+ vì tôi nói với anh em, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không được. 25  Khi chủ nhà đứng dậy và khóa cửa, anh em sẽ đứng bên ngoài gõ cửa mà nói: ‘Thưa Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi’.+ Nhưng chủ nhà sẽ đáp: ‘Tôi không biết các người từ đâu đến’. 26  Lúc ấy anh em sẽ thưa: ‘Chúng tôi từng ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã giảng dạy trên các con đường chính của chúng tôi’.+ 27  Nhưng ông ta sẽ nói với anh em: ‘Tôi không biết các người từ đâu đến. Hỡi mọi kẻ làm điều bất chính, hãy đi cho khuất mắt tôi!’. 28  Anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và tất cả các nhà tiên tri ở trong Nước Đức Chúa Trời, còn mình thì bị quăng ra ngoài.+ 29  Ngoài ra, người từ đông, tây, nam, bắc cũng sẽ đến và ngồi vào bàn ăn trong Nước Đức Chúa Trời. 30  Và kìa, có những người cuối sẽ thành người đầu và người đầu sẽ thành người cuối”.+ 31  Trong chính giờ đó, có mấy người Pha-ri-si đến nói với ngài: “Thầy hãy đi khỏi nơi này vì Hê-rốt muốn giết Thầy”. 32  Ngài bảo họ: “Hãy đi nói với con cáo ấy: ‘Này, hôm nay và ngày mai tôi đuổi quỷ và chữa bệnh, đến ngày thứ ba tôi mới làm xong’. 33  Dù sao đi nữa, tôi phải đi tiếp hôm nay, ngày mai và ngày kia; vì một nhà tiên tri không thể nào bị giết ngoài thành Giê-ru-sa-lem.+ 34  Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi đã giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi!+ Đã bao lần ta muốn nhóm con cái ngươi lại, như gà mẹ túc đàn con mình dưới cánh! Nhưng các ngươi không muốn.+ 35  Này, nhà* các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi.+ Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ không thấy ta cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va* mà đến!’”.+

Chú thích

Hay “làm cho tàn tật”.
Hay “hạt mù tạt”, một loại hạt rất nhỏ ở vùng Pa-lét-tin. Cây có thể mọc cao hơn 4m và có cành.
Ds: “sê-a”. Một sê-a tương đương 7,33 lít. Xem Phụ lục B14.
Tức là đền thờ.