Tin mừng do Lu-ca ghi lại 11:1-54

  • Cách cầu nguyện (1-13)

    • Lời cầu nguyện mẫu (2-4)

  • Đuổi quỷ nhờ ngón tay Đức Chúa Trời (14-23)

  • Tà thần trở về (24-26)

  • Hạnh phúc thật (27, 28)

  • Dấu về Giô-na (29-32)

  • Đèn của thân thể (33-36)

  • Khốn cho kẻ đạo đức giả trong việc thờ phượng (37-54)

11  Có lần Chúa Giê-su ở một nơi nọ để cầu nguyện. Khi ngài cầu nguyện xong, một môn đồ nói với ngài: “Thưa Chúa, xin dạy chúng tôi cách cầu nguyện, như Giăng đã dạy môn đồ của ông”.  Ngài phán: “Khi anh em cầu nguyện, hãy nói như vầy: ‘Lạy Cha, xin cho danh Cha được nên thánh.*+ Xin Nước Cha được đến.+  Xin cho chúng con thức ăn* cần dùng mỗi ngày.+  Xin tha tội chúng con,+ vì chúng con cũng tha thứ mọi người có lỗi với* chúng con.+ Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ’”.*+  Ngài nói tiếp: “Giả sử anh em có một người bạn; nửa đêm, anh em đến nhà người ấy và nói: ‘Bạn ơi, cho tôi mượn ba ổ bánh,  vì tôi có người bạn đi đường xa mới đến mà tôi không có gì dọn cho anh ấy ăn’.  Nhưng người bạn ở trong nhà trả lời: ‘Đừng quấy rầy tôi nữa. Cửa khóa rồi, và các con nhỏ của tôi đang ngủ trên giường với tôi. Tôi không dậy lấy gì cho anh được đâu’.  Tôi nói với anh em: Dù ông ta không dậy để giúp vì tình bạn, nhưng vì bạn mình cứ đòi dai dẳng+ nên ông ta sẽ dậy lấy cho bạn những thứ người bạn ấy cần dùng.  Bởi thế, tôi bảo anh em: Cứ* xin+ thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho;+ 10  vì ai xin thì sẽ được,+ ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. 11  Trong anh em có ai làm cha mà khi con xin cá lại cho rắn thay vì cá chăng?+ 12  Hoặc con xin trứng mà cho bò cạp chăng? 13  Vậy, nếu anh em là người có tội mà còn biết cho con cái mình vật tốt thì huống chi Cha trên trời, ngài lại càng muốn ban thần khí thánh* cho những người cầu xin ngài!”.+ 14  Sau đó, Chúa Giê-su đuổi quỷ ra khỏi một người câm.+ Khi quỷ ra khỏi thì ông nói được. Dân chúng rất ngạc nhiên và thán phục.+ 15  Nhưng có mấy người nói: “Ông ta nhờ Bê-ên-xê-bun,* là chúa quỷ, để đuổi quỷ”.+ 16  Còn những người khác vì muốn thử ngài nên xin ngài cho xem một dấu lạ+ từ trời. 17  Biết suy nghĩ của họ,+ ngài phán: “Nước nào chia rẽ thì tan hoang, nhà nào chia rẽ thì đổ vỡ. 18  Nếu Sa-tan tự chia rẽ, làm sao nước của hắn đứng vững được? Vậy mà các ông nói tôi nhờ Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ. 19  Nếu tôi nhờ Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ thì môn đồ các ông nhờ ai để đuổi chúng? Bởi vậy, môn đồ các ông sẽ là người xét xử các ông.* 20  Nhưng nếu tôi nhờ ngón tay Đức Chúa Trời+ để đuổi quỷ thì quả thật Nước Đức Chúa Trời đã thình lình đến với các ông.+ 21  Khi một người mạnh sức và được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài mình thì tài sản ông ta được an toàn. 22  Nhưng khi có người mạnh hơn đến tấn công và thắng ông ta thì người ấy tước đoạt hết vũ khí mà ông ta tin cậy, rồi phân chia của cướp được. 23  Ai không đứng về phía tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi nhóm hiệp người ta là phân tán họ.+ 24  Khi tà thần ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ ngơi. Tìm không được, nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà mà ta đã ra khỏi’.+ 25  Khi về đến, nó thấy nhà đã được quét dọn và trang hoàng. 26  Nó bèn đi và dẫn về bảy tà thần khác còn ác hơn nó. Chúng vào nhà và ở lại đó. Cuối cùng, tình trạng của người ấy còn tệ hơn lúc đầu”. 27  Khi ngài đang phán những điều ấy thì có một phụ nữ trong đám đông cất tiếng nói với ngài: “Hạnh phúc cho người đã mang thai Thầy và cho Thầy bú!”.+ 28  Nhưng ngài đáp: “Không, đúng hơn phải nói: ‘Hạnh phúc cho những người nghe và giữ lời Đức Chúa Trời!’”.+ 29  Khi dân chúng tụ họp lại, ngài nói: “Thế hệ này là thế hệ gian ác, họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng được ban cho dấu nào, ngoại trừ dấu về Giô-na.+ 30  Giô-na+ đã trở thành dấu hiệu cho dân thành Ni-ni-ve thể nào, Con Người sẽ là dấu hiệu cho thế hệ này thể ấy. 31  Trong kỳ phán xét, nữ hoàng phương nam+ sẽ được sống lại với thế hệ này và kết tội họ, vì bà đã đến từ nơi tận cùng trái đất để nghe những lời khôn ngoan của Sa-lô-môn. Nhưng này, ở đây có người còn hơn Sa-lô-môn nữa.+ 32  Trong kỳ phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ được sống lại với thế hệ này và kết tội họ, vì dân đó đã ăn năn khi nghe Giô-na rao giảng.+ Nhưng này, ở đây có người còn hơn Giô-na nữa. 33  Khi thắp đèn, người ta không để ở nơi kín hay lấy thúng đậy lại, nhưng đặt trên chân đèn,+ hầu cho ai vào phòng cũng thấy ánh sáng. 34  Mắt là đèn của thân thể. Khi mắt anh em tập trung vào một mục tiêu,* cả thân thể cũng sáng;* nhưng nếu mắt anh em đố kỵ* thì thân thể cũng tối tăm.+ 35  Vì thế, hãy cảnh giác, để sự sáng trong anh em không phải là sự tối tăm. 36  Vậy, nếu cả thân thể anh em sáng, không có phần nào tối, thì nó sẽ sáng như cái đèn tỏa ánh sáng cho anh em”. 37  Khi ngài nói xong, có một người Pha-ri-si mời ngài dùng bữa. Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn. 38  Người Pha-ri-si ấy ngạc nhiên khi thấy ngài không rửa tay* trước bữa ăn.+ 39  Nhưng Chúa Giê-su nói với ông: “Này những người Pha-ri-si, các ông lau sạch bên ngoài cốc đĩa, nhưng bên trong, các ông đầy sự tham lam và gian ác.+ 40  Hỡi những người không biết lý lẽ! Chẳng phải đấng làm nên bề ngoài cũng làm nên bề trong sao? 41  Hãy lấy những gì từ bên trong mà bố thí, rồi các ông sẽ sạch về mọi điều khác. 42  Khốn cho các ông, là người Pha-ri-si, vì các ông nộp một phần mười bạc hà, cửu lý hương và mọi thứ rau quả khác+ nhưng lại bỏ qua công lý và tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời! Nộp một phần mười các thứ ấy là điều buộc phải giữ nhưng không được bỏ những điều kia.+ 43  Khốn cho các ông, là người Pha-ri-si, vì các ông thích ngồi ở hàng ghế đầu* trong nhà hội và ưa được người ta chào hỏi ở chợ!+ 44  Khốn cho các ông, vì các ông như mồ mả không có dấu rõ ràng,+ người ta bước lên mà không biết!”. 45  Có một người thạo Luật pháp nói với ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói thế là sỉ nhục luôn cả chúng tôi”. 46  Ngài bèn phán: “Khốn cho cả các ông nữa, là những người thạo Luật pháp, vì các ông chất trên người khác những gánh nặng khó mang nhưng chính mình không động ngón tay vào!+ 47  Khốn cho các ông, vì các ông xây mồ cho những nhà tiên tri bị tổ phụ các ông giết!+ 48  Rõ ràng các ông biết việc làm của tổ phụ mình nhưng vẫn tán thành, vì họ đã giết các nhà tiên tri+ còn các ông lại xây mồ. 49  Vì thế, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cũng phán: ‘Ta sẽ phái các nhà tiên tri và sứ đồ đến với họ, họ sẽ giết và ngược đãi một số người, 50  để thế hệ này phải chịu trách nhiệm về huyết của tất cả các nhà tiên tri đã đổ ra từ khi thành lập thế gian,+ 51  từ huyết của A-bên+ cho đến huyết của Xa-cha-ri, người bị giết giữa bàn thờ và đền thờ’.+ Đúng thế, tôi nói với các ông, thế hệ này sẽ phải chịu trách nhiệm về điều ấy. 52  Khốn cho các ông, là những người thạo Luật pháp, vì các ông cất đi chìa khóa của sự hiểu biết; chính các ông không vào, mà ai vào thì các ông cản trở!”.+ 53  Khi ngài rời khỏi đó, các thầy kinh luật và người Pha-ri-si gây áp lực nặng nề cho ngài và vặn hỏi ngài nhiều điều khác, 54  chờ cơ hội để bắt lỗi ngài trong lời nói.+

Chú thích

Hay “được tôn thánh; được xem là thánh”.
Ds: “bánh”.
Ds: “mọi người mắc nợ”.
Ds: “Xin đừng đưa chúng con vào sự cám dỗ”.
Hay “Hãy tiếp tục”.
Xem mục “Ruach; Pneuma” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Một cách gọi ám chỉ Sa-tan.
Hay “sẽ cho thấy là các ông sai”.
Hay “mắt anh em sáng”. Ds: “mắt anh em đơn thuần”.
Hay “đầy ánh sáng”.
Ds: “xấu xa; gian ác”.
Tức là không tẩy uế theo nghi thức.
Hay “tốt nhất”.