Tin mừng do Lu-ca ghi lại 17:1-37

  • Vấp ngã, tha thứ, đức tin (1-6)

  • Đầy tớ vô dụng (7-10)

  • Mười người phong cùi được lành bệnh (11-19)

  • Khi Nước Đức Chúa Trời đến (20-37)

    • Nước Đức Chúa Trời “ở giữa các ông” (21)

    • “Hãy nhớ vợ của Lót” (32)

17  Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Không thể tránh khỏi những điều gây vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ gây ra chúng!  Thà người đó bị tròng cối đá vào cổ và quăng xuống biển thì tốt cho người hơn là làm vấp ngã một trong những người hèn mọn này.+  Hãy cẩn thận giữ mình. Khi một người anh em có lỗi với mình, hãy quở trách người;+ nếu người ăn năn, hãy tha thứ.+  Cho dù người ấy phạm lỗi với anh em bảy lần trong một ngày và bảy lần đều trở lại nói: ‘Tôi ăn năn’ thì anh em phải tha thứ cho người”.+  Bấy giờ, các sứ đồ nói với Chúa Giê-su: “Xin cho chúng tôi thêm đức tin”.+  Ngài đáp: “Nếu anh em có đức tin chỉ bằng hạt cải thì khi anh em bảo cây dâu tằm này: ‘Hãy bật rễ lên và trồng dưới biển!’, nó sẽ vâng lệnh.+  Ai trong anh em có một đầy tớ đi cày ruộng hoặc chăn bầy ở ngoài đồng về mà lại nói với nó: ‘Hãy mau đến đây và ngồi vào bàn ăn’?  Trái lại, chẳng phải người sẽ nói như vầy: ‘Hãy nấu gì cho ta ăn, rồi đeo tạp dề vào hầu việc ta, ta ăn uống xong thì ngươi có thể ăn uống’ hay sao?  Người sẽ không biết ơn đầy tớ ấy vì nó đã làm việc được giao, phải vậy không? 10  Cũng thế, khi anh em làm xong mọi việc được giao, hãy nói: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng. Chúng tôi chỉ làm bổn phận của mình’”.+ 11  Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đi giữa Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12  Khi ngài vào một làng nọ, có mười người bị phong cùi thấy ngài nhưng đứng ở đằng xa.+ 13  Họ gọi lớn tiếng: “Thầy Giê-su ơi, xin thương xót chúng tôi!”. 14  Lúc nhìn thấy họ, ngài nói: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ”.+ Trong khi đi thì họ được sạch.+ 15  Một người trong số đó thấy mình đã lành bệnh bèn quay trở lại, cất tiếng lớn tôn vinh Đức Chúa Trời. 16  Ông sấp mặt dưới chân Chúa Giê-su mà cảm tạ ngài; ông lại là người Sa-ma-ri.+ 17  Chúa Giê-su nói: “Chẳng phải cả mười người đều được sạch sao? Vậy chín người kia đâu? 18  Không ai trở lại để tôn vinh Đức Chúa Trời, ngoại trừ người ngoại quốc này sao?”. 19  Rồi ngài bảo ông: “Hãy đứng lên và về đi, đức tin của anh đã chữa lành anh”.+ 20  Lúc người Pha-ri-si hỏi Chúa Giê-su khi nào Nước Đức Chúa Trời đến,+ ngài đáp: “Nước Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được, 21  người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’. Vì Nước Đức Chúa Trời đang ở giữa* các ông”.+ 22  Chúa Giê-su phán với các môn đồ: “Sẽ có thời kỳ anh em mong ước được thấy một ngày trong thời kỳ của Con Người, nhưng không được. 23  Người ta sẽ nói với anh em: ‘Ở kia kìa!’ hay ‘Ở đây này!’. Đừng ra ngoài hoặc đuổi theo họ.+ 24  Vì như tia chớp lóe lên chiếu sáng từ vùng trời này đến vùng trời kia thế nào, Con Người+ cũng sẽ như vậy trong ngày của ngài.+ 25  Nhưng trước hết, ngài phải chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ này loại bỏ.+ 26  Thời Nô-ê thế nào,+ thời của Con Người cũng sẽ như vậy:+ 27  Người ta lo ăn uống, cưới gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu+ và trận Đại Hồng Thủy đến hủy diệt hết thảy họ.+ 28  Thời của Lót cũng vậy:+ Người ta lo ăn uống, mua bán, trồng trọt và xây cất. 29  Nhưng vào ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, mưa lửa và diêm sinh từ trời giáng xuống thiêu hủy hết thảy họ.+ 30  Vào ngày Con Người được tỏ lộ,+ sự việc cũng sẽ như vậy. 31  Lúc đó, ai ở trên sân thượng có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy, và ai ở ngoài đồng cũng không được trở về. 32  Hãy nhớ vợ của Lót.+ 33  Ai tìm cách bảo toàn mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống thì sẽ bảo toàn được nó.+ 34  Tôi nói với anh em, trong đêm đó hai người nằm trên một giường, một người sẽ được mang đi còn một người bị bỏ lại.+ 35  Hai người nữ đang xay cùng một cối, một người sẽ được mang đi còn một người bị bỏ lại”. 36 * ——. 37  Vậy, họ hỏi ngài: “Thưa Chúa, ở đâu?”. Ngài đáp: “Xác chết ở đâu, đại bàng sẽ tụ lại nơi đó”.+

Chú thích

Hay “trong vòng”.