Tin mừng do Lu-ca ghi lại 22:1-71

 • Các thầy tế lễ bày mưu giết Chúa Giê-su (1-6)

 • Chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua cuối cùng (7-13)

 • Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa (14-20)

 • “Tay kẻ phản bội tôi đang để trên bàn với tôi” (21-23)

 • Cãi nhau dữ dội xem ai lớn nhất (24-27)

 • Giao ước của Chúa Giê-su về một nước (28-30)

 • Báo trước Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (31-34)

 • Cần chuẩn bị trước; hai thanh gươm (35-38)

 • Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trên núi Ô-liu (39-46)

 • Chúa Giê-su bị bắt (47-53)

 • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (54-62)

 • Chúa Giê-su bị chế nhạo (63-65)

 • Cuộc xét xử trước Tòa Tối Cao (66-71)

22  Lễ Bánh Không Men, gọi là Lễ Vượt Qua,+ đã đến gần.+  Các trưởng tế và thầy kinh luật tìm cách giết Chúa Giê-su+ một cách êm thấm vì họ sợ dân chúng.+  Bấy giờ, Sa-tan nhập vào lòng Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong 12 sứ đồ.+  Hắn đi nói với các trưởng tế và quan cai đền thờ về cách để nộp ngài cho họ.*+  Nghe vậy họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn bạc.+  Hắn ưng thuận và bắt đầu tìm dịp tiện để nộp ngài cho họ* lúc không có đoàn dân xung quanh.  Đến ngày Lễ Bánh Không Men, là ngày phải dâng con sinh tế của Lễ Vượt Qua,+  Chúa Giê-su bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đi và dặn: “Hãy đi chuẩn bị để chúng ta ăn Lễ Vượt Qua”.+  Họ hỏi ngài: “Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị ở đâu?”. 10  Ngài đáp: “Khi các anh vào thành, sẽ có một người vác vò nước đến gặp các anh. Anh ta vào nhà nào thì hãy đi theo.+ 11  Các anh hãy nói với chủ nhà đó: ‘Thầy hỏi ông: “Căn phòng để tôi ăn Lễ Vượt Qua với môn đồ tôi ở đâu?”’. 12  Người sẽ chỉ cho các anh một phòng lớn ở trên lầu, có sẵn đồ đạc. Hãy chuẩn bị ở đó”. 13  Thế là họ đi và thấy mọi việc y như lời ngài đã nói, và họ chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua. 14  Đến giờ, ngài ngồi vào bàn ăn với các sứ đồ.+ 15  Ngài nói với họ: “Tôi rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi tôi chịu đau đớn; 16  vì tôi nói với anh em, tôi sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi nó được ứng nghiệm trong Nước Đức Chúa Trời”. 17  Ngài nhận lấy ly, dâng lời tạ ơn rồi nói: “Hãy cầm ly này và chuyền cho nhau uống đi, 18  vì tôi nói với anh em, từ nay, tôi sẽ không uống rượu nữa cho tới khi Nước Đức Chúa Trời đến”. 19  Cũng vậy, Chúa Giê-su cầm một cái bánh,+ dâng lời tạ ơn, bẻ ra rồi đưa cho họ và nói: “Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi,+ sẽ được hiến dâng vì anh em.+ Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”.+ 20  Sau bữa ăn tối,* ngài cũng cầm ly, làm như vậy và nói: “Ly này tượng trưng cho giao ước mới,+ được lập bằng huyết tôi,+ là huyết sẽ đổ ra vì anh em.+ 21  Nhưng kìa, tay kẻ phản bội tôi đang để trên bàn với tôi.+ 22  Vì quả thật, Con Người sẽ ra đi như đã ấn định;+ nhưng khốn cho kẻ phản ngài!”.+ 23  Thế là họ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong vòng họ là kẻ sắp làm điều ấy.+ 24  Tuy nhiên, họ cũng cãi nhau dữ dội xem ai lớn nhất trong vòng họ.+ 25  Chúa Giê-su nói với họ: “Vua chúa trong các dân thống trị dân mình, còn những người có quyền hành trên dân chúng thì được gọi là Nhà Hảo Tâm.+ 26  Nhưng anh em chớ như vậy.+ Ai lớn nhất trong anh em phải trở nên như người nhỏ nhất,+ và ai dẫn đầu thì phải như người phục vụ. 27  Người ngồi ở bàn và người phục vụ, ai lớn hơn? Chẳng phải người ngồi ở bàn sao? Nhưng tôi ở giữa anh em như người phục vụ.+ 28  Tuy nhiên, anh em là những người đã gắn bó với tôi+ khi tôi gặp thử thách;+ 29  và tôi lập giao ước với anh em về một nước,+ như Cha tôi đã lập giao ước với tôi, 30  để anh em ăn uống chung bàn với tôi trong Nước tôi,+ và ngồi trên ngôi+ xét xử 12 chi phái Y-sơ-ra-ên.+ 31  Này Si-môn, Si-môn, Sa-tan đòi sàng sảy tất cả anh em như lúa mì.+ 32  Nhưng tôi đã tha thiết cầu nguyện cho anh để anh không mất đức tin;+ và một khi trở lại, anh hãy làm vững mạnh anh em mình”.+ 33  Phi-e-rơ bèn nói với ngài: “Thưa Chúa, dù phải vào tù hay chịu chết với ngài, tôi cũng sẵn sàng”.+ 34  Nhưng ngài phán: “Phi-e-rơ, tôi nói với anh, hôm nay trước khi gà gáy, anh sẽ ba lần chối là không biết tôi”.+ 35  Ngài cũng nói với họ: “Khi tôi phái anh em đi mà không mang theo túi tiền, túi đựng thức ăn và giày,+ anh em đã không thiếu thứ gì phải không?”. Họ đáp: “Thưa phải”. 36  Rồi ngài bảo: “Nhưng bây giờ, ai có túi tiền và túi đựng thức ăn hãy mang theo; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. 37  Vì tôi cho anh em biết rằng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm nơi tôi: ‘Ngài bị kể vào hàng phạm pháp’.+ Những lời này về tôi đang được ứng nghiệm”.+ 38  Họ nói: “Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây!”. Ngài đáp: “Thế là đủ rồi”. 39  Ngài đi ra và đến núi Ô-liu như thường lệ, các môn đồ cũng đi theo.+ 40  Đến nơi, ngài bảo họ: “Hãy luôn cầu nguyện, để anh em không sa vào cám dỗ”.+ 41  Ngài đi cách xa họ một quãng* và quỳ xuống cầu nguyện: 42  “Cha ơi, nếu Cha muốn, xin hãy cất chén* này khỏi con. Nhưng xin ý Cha được thực hiện chứ không phải ý con”.+ 43  Rồi một thiên sứ từ trời hiện ra và làm ngài vững lòng.+ 44  Nhưng trong lúc đau buồn tột độ, ngài càng cầu nguyện tha thiết;+ mồ hôi ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. 45  Cầu nguyện xong, ngài đứng dậy đi đến chỗ các môn đồ thì thấy họ đang ngủ do kiệt sức vì lo buồn.+ 46  Ngài nói với họ: “Sao anh em lại ngủ? Hãy dậy và tiếp tục cầu nguyện, để anh em không sa vào cám dỗ”.+ 47  Khi ngài còn đang nói thì kìa, có một đám đông đi đến, dẫn đầu là Giu-đa, một trong 12 sứ đồ; hắn lại gần Chúa Giê-su để hôn ngài.+ 48  Nhưng Chúa Giê-su nói với hắn: “Giu-đa, anh phản bội Con Người bằng một cái hôn sao?”. 49  Những người ở quanh ngài biết điều gì sắp xảy ra bèn nói: “Thưa Chúa, chúng tôi có nên lấy gươm đánh không?”. 50  Một người trong số họ còn chém đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, làm đứt tai phải anh ta.+ 51  Nhưng Chúa Giê-su phán: “Thôi đủ rồi”. Ngài bèn sờ vào tai người ấy và chữa lành cho. 52  Rồi Chúa Giê-su nói với các trưởng tế, quan cai đền thờ và trưởng lão đến bắt ngài: “Các người cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như bắt kẻ cướp sao?+ 53  Hằng ngày tôi ở cùng các người trong đền thờ+ thì các người không bắt tôi.+ Nhưng đây là giờ của các người và giờ của quyền lực bóng tối”.+ 54  Họ bắt ngài và giải đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm,+ còn Phi-e-rơ đi theo từ đằng xa.+ 55  Khi người ta đốt lửa ở giữa sân và ngồi với nhau, Phi-e-rơ cũng ngồi chung với họ.+ 56  Có một người tớ gái thấy ông ngồi bên ánh lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói: “Ông này cũng từng đi với người đó”. 57  Nhưng Phi-e-rơ chối rằng: “Này cô, tôi không biết ông ta”. 58  Lát sau, một người khác thấy ông thì nói: “Ông cũng thuộc bọn họ”. Phi-e-rơ đáp: “Này anh, không phải đâu”.+ 59  Khoảng một giờ sau, một người khác quả quyết: “Chắc chắn ông này cũng từng đi với người đó, vì ông ta đúng là người Ga-li-lê!”. 60  Nhưng Phi-e-rơ nói: “Này anh, tôi không biết anh nói gì”. Ngay lập tức, khi ông còn đang nói thì gà gáy. 61  Bấy giờ, Chúa quay lại và nhìn thẳng vào Phi-e-rơ, ông nhớ lại lời Chúa đã phán: “Hôm nay trước khi gà gáy, anh sẽ chối bỏ tôi ba lần”.+ 62  Thế là ông ra ngoài khóc lóc cay đắng. 63  Bấy giờ, những người canh giữ Chúa Giê-su chế nhạo+ và đánh ngài.+ 64  Họ bịt mặt ngài lại rồi cứ hỏi: “Nói tiên tri đi! Ai là người đã đánh ngươi?”. 65  Họ cũng nói nhiều điều khác xúc phạm đến ngài. 66  Khi trời sáng, hội đồng trưởng lão trong dân chúng, kể cả các trưởng tế và thầy kinh luật họp nhau lại+ rồi giải ngài đến Tòa Tối Cao. Họ nói: 67  “Nếu ngươi là Đấng Ki-tô, hãy nói cho chúng ta biết”.+ Nhưng ngài đáp: “Dù tôi có nói, các ông cũng chẳng tin. 68  Còn nếu tôi hỏi các ông, các ông cũng chẳng trả lời. 69  Nhưng từ nay trở đi, Con Người+ sẽ ngồi bên tay hữu quyền năng của Đức Chúa Trời”.+ 70  Hết thảy họ bèn hỏi ngài: “Vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?”. Ngài đáp: “Chính các ông nói tôi là đấng ấy”. 71  Họ nói: “Sao chúng ta còn cần thêm lời chứng chi nữa? Vì chúng ta đã nghe chính miệng hắn nói điều đó”.+

Chú thích

Hay “để phản bội ngài”.
Hay “để phản bội ngài”.
Nói đến Lễ Vượt Qua.
Hay “khoảng chừng liệng một cục đá”.
“Chén” tượng trưng cho ý muốn của Đức Chúa Trời là để cho Chúa Giê-su chết vì bị vu cáo tội phạm thượng.