Tin mừng do Lu-ca ghi lại 1:1-80

  • Lời dành cho Thê-ô-phi-lơ (1-4)

  • Gáp-ri-ên báo trước về sự ra đời của Giăng Báp-tít (5-25)

  • Gáp-ri-ên báo trước về sự ra đời của Chúa Giê-su (26-38)

  • Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bét (39-45)

  • Ma-ri ca tụng Đức Giê-hô-va (46-56)

  • Giăng ra đời và được đặt tên (57-66)

  • Lời tiên tri của Xa-cha-ri (67-80)

1  Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ,+ nhiều người đã nỗ lực thu thập thông tin và viết lại tất cả những sự kiện chúng ta tin chắc;+  cũng vậy, những người từ ban đầu chứng kiến sự việc+ và công bố lời Đức Chúa Trời đã truyền lại những điều ấy cho chúng ta;+  và tôi cũng đã tìm hiểu chính xác mọi việc từ lúc bắt đầu nên quyết định viết cho ngài theo trình tự,  để ngài biết chắc những điều mình được giảng dạy là đúng.+  Vào thời Hê-rốt*+ làm vua xứ Giu-đê, có một thầy tế lễ tên là Xa-cha-ri, thuộc ban A-bi-gia.*+ Vợ ông tên là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng họ A-rôn.  Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, sống theo mọi điều răn và quy định của luật pháp Đức Giê-hô-va* một cách trọn vẹn.  Họ không có con vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn, và cả hai đều đã cao tuổi.  Bấy giờ, Xa-cha-ri đang làm nhiệm vụ của thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời vì đến phiên ban của ông phục vụ tại đền thờ.+  Theo lệ thường của giới tế lễ thì đến lượt ông vào dâng hương+ trong nơi thánh của Đức Giê-hô-va.*+ 10  Có rất đông người đang cầu nguyện ở bên ngoài vào giờ dâng hương. 11  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va* hiện ra với ông và đứng bên phải bàn thờ dâng hương. 12  Xa-cha-ri thấy thế thì bối rối và vô cùng sợ hãi. 13  Nhưng thiên sứ nói với ông: “Xa-cha-ri, đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã nghe lời nài xin của anh; vợ anh là Ê-li-sa-bét sẽ sinh cho anh một con trai, anh phải đặt tên con là Giăng.+ 14  Anh sẽ hân hoan vui sướng, và nhiều người sẽ mừng rỡ về sự ra đời của con trẻ,+ 15  vì con trẻ ấy sẽ trở thành người cao quý trước mắt Đức Giê-hô-va.*+ Nhưng người không được uống rượu hay bất cứ thức uống nào có cồn.+ Người sẽ được tràn đầy thần khí thánh ngay từ trước khi sinh ra.*+ 16  Người sẽ làm cho nhiều con cháu của Y-sơ-ra-ên trở lại với Đức Giê-hô-va* là Đức Chúa Trời của họ.+ 17  Người cũng sẽ đi trước ngài với tinh thần và sức lực như Ê-li-gia,+ để làm cho lòng cha trở lại như* con+ và kẻ không vâng lời quay về với sự khôn ngoan của người công chính, hầu chuẩn bị cho Đức Giê-hô-va* một dân sẵn sàng”.+ 18  Xa-cha-ri nói với thiên sứ: “Làm sao tôi biết chắc điều này? Vì tôi đã già và vợ tôi cũng cao tuổi rồi”. 19  Thiên sứ trả lời: “Tôi là Gáp-ri-ên,+ hằng đứng chầu trước mặt Đức Chúa Trời.+ Tôi được sai đến để báo tin mừng này cho anh. 20  Nhưng này! Anh sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày những điều ấy xảy ra vì anh không tin lời tôi, là lời sẽ được ứng nghiệm vào đúng thời điểm ấn định”. 21  Trong khi đó, dân chúng vẫn đang chờ Xa-cha-ri, họ lấy làm lạ vì thấy ông ở lâu trong nơi thánh. 22  Lúc đi ra, ông không thể nói được với họ thì họ biết ông vừa thấy một hiện tượng lạ* trong nơi thánh. Ông tiếp tục ra dấu với họ vì vẫn không nói được. 23  Khi kỳ hạn phục vụ tại đền thờ đã trọn, ông trở về nhà. 24  Ít lâu sau, vợ ông là Ê-li-sa-bét có thai. Bà không ra khỏi nhà trong 5 tháng và nói rằng: 25  “Đây là cách Đức Giê-hô-va* đối đãi với tôi hiện nay. Ngài đã đoái đến tôi để cất đi nỗi hổ nhục của tôi giữa người đời”.+ 26  Bà có thai được sáu tháng thì Đức Chúa Trời phái thiên sứ Gáp-ri-ên+ đến một thành ở Ga-li-lê là Na-xa-rét, 27  để gặp nàng trinh nữ+ đã hứa hôn với một người tên là Giô-sép, thuộc dòng tộc Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri.+ 28  Thiên sứ vào gặp nàng và nói: “Chào cô, người được ơn lớn, Đức Giê-hô-va* ở cùng cô”. 29  Nghe lời ấy, nàng vô cùng bối rối và cố hiểu xem lời chào đó có nghĩa gì. 30  Thiên sứ nói với nàng: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì cô được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31  Này! Cô sẽ mang thai và sinh một con trai,+ cô phải đặt tên con là Giê-su.+ 32  Con trai ấy sẽ trở nên cao trọng+ và được gọi là Con của Đấng Tối Cao;+ Giê-hô-va* Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ* ngài.+ 33  Ngài sẽ làm Vua cai trị nhà Gia-cốp đời đời, và Nước ngài sẽ không bao giờ chấm dứt”.+ 34  Nhưng Ma-ri nói với thiên sứ: “Làm sao chuyện đó xảy ra khi tôi còn đồng trinh?”.*+ 35  Thiên sứ trả lời: “Thần khí thánh sẽ ngự trên cô+ và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ che phủ cô. Vì thế con trẻ sinh ra sẽ được gọi là thánh,+ là Con Đức Chúa Trời.+ 36  Kìa! Ê-li-sa-bét, người họ hàng của cô, cũng thụ thai được một bé trai trong lúc già nua. Người phụ nữ bị gọi là hiếm muộn ấy nay đã mang thai sáu tháng rồi, 37  vì đối với Đức Chúa Trời, chẳng lời nào* không thể thực hiện được”.+ 38  Ma-ri bèn nói: “Này, tôi đây là kẻ tớ gái của Đức Giê-hô-va!* Nguyện điều ấy xảy đến cho tôi như lời người nói”. Rồi thiên sứ rời khỏi đó. 39  Trong những ngày ấy, Ma-ri vội vã lên đường đi đến vùng núi, đến một thành thuộc Giu-đa. 40  Nàng vào nhà Xa-cha-ri và chào Ê-li-sa-bét. 41  Khi Ê-li-sa-bét nghe lời chào của Ma-ri, thai nhi trong bụng bà nhảy lên. Ê-li-sa-bét bèn được tràn đầy thần khí thánh 42  và reo lên: “Em thật có phước trong vòng các phụ nữ, và thai nhi trong bụng em có phước thay! 43  Nhờ đâu chị có đặc ân được mẹ của Chúa đến thăm? 44  Vì kìa, tai chị vừa nghe tiếng em chào thì thai nhi trong bụng chị nhảy lên mừng rỡ. 45  Hạnh phúc cho người nữ đã tin, vì những điều Đức Giê-hô-va* phán với nàng sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn”. 46  Ma-ri thốt lên: “Tâm hồn tôi ca tụng Đức Giê-hô-va,*+ 47  lòng tôi vui mừng khôn xiết nơi Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu của tôi,+ 48  vì ngài đã đoái đến vị thế thấp hèn của tớ gái ngài.+ Này! Từ nay trở đi, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người hạnh phúc,+ 49  vì đấng quyền năng đã làm những điều lớn lao cho tôi, danh ngài là thánh.+ 50  Từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngài tỏ lòng thương xót với người kính sợ ngài.+ 51  Cánh tay ngài thực hiện những việc oai hùng; ngài làm tan lạc những kẻ có toan tính cao ngạo trong lòng.+ 52  Ngài hạ bệ kẻ quyền thế khỏi ngai+ và nâng người thấp hèn lên.+ 53  Ngài ban vật tốt để làm thỏa mãn người đói khát,+ đuổi kẻ giàu có về tay không. 54  Ngài đã đến giúp Y-sơ-ra-ên tôi tớ ngài, nhớ mãi lòng thương xót của ngài+ 55  đối với Áp-ra-ham và dòng dõi người, như ngài đã nói với tổ phụ chúng ta”.+ 56  Ma-ri ở lại với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng rồi trở về nhà mình. 57  Đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một con trai. 58  Họ hàng và xóm giềng nghe rằng Đức Giê-hô-va* đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà thì họ cũng vui mừng với bà.+ 59  Vào ngày thứ tám, họ đến làm phép cắt bì cho con trẻ+ và định đặt tên cho nó theo tên cha là Xa-cha-ri. 60  Nhưng mẹ đứa trẻ nói rằng: “Không được! Nó sẽ được gọi là Giăng”. 61  Họ bèn nói với bà: “Họ hàng của bà đâu có ai mang tên đó”. 62  Rồi họ ra dấu để hỏi cha đứa trẻ xem ông muốn đặt tên con là gì. 63  Ông xin một cái bảng rồi viết: “Tên nó là Giăng”.+ Thấy vậy, mọi người đều kinh ngạc. 64  Ngay lúc ấy, miệng ông được mở ra, ông bắt đầu nói+ và ngợi khen Đức Chúa Trời. 65  Hết thảy xóm giềng đều sợ hãi, và sự việc được đồn ra khắp vùng núi của Giu-đê. 66  Mọi người nghe chuyện ấy thì đều ghi nhớ trong lòng và nói: “Đứa trẻ này sẽ là người như thế nào?”, vì quả thật tay Đức Giê-hô-va* ở cùng đứa trẻ. 67  Rồi Xa-cha-ri, cha đứa trẻ, được tràn đầy thần khí thánh và tiên tri rằng: 68  “Nguyện Giê-hô-va* Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên được chúc tụng,+ vì ngài đã đoái đến dân ngài và giải cứu họ.+ 69  Ngài đã dấy lên cho chúng ta một đấng cứu rỗi đầy quyền năng*+ trong nhà Đa-vít tôi tớ ngài,+ 70  như ngài đã phán qua miệng các nhà tiên tri thánh từ thời xưa,+ 71  để giải cứu chúng ta khỏi kẻ thù và khỏi tay mọi kẻ ghét chúng ta,+ 72  để thể hiện lòng thương xót vì cớ các tổ phụ chúng ta và để nhớ lại giao ước thánh của ngài,+ 73  là lời thề mà ngài đã lập với Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta.+ 74  Theo lời thề đó, sau khi đã giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù, ngài sẽ ban cho chúng ta đặc ân phụng sự ngài mà không sợ hãi, 75  với sự trung thành và công chính trước mặt ngài trọn đời chúng ta. 76  Còn về phần con, hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là nhà tiên tri của Đấng Tối Cao, vì con sẽ đi trước Đức Giê-hô-va* để dọn đường cho ngài+ 77  và cho dân ngài biết về thông điệp cứu rỗi nhờ sự tha tội,+ 78  đó là bởi Đức Chúa Trời chúng ta giàu lòng trắc ẩn. Nhờ lòng trắc ẩn ấy mà bình minh từ trên cao sẽ thăm viếng chúng ta 79  để soi sáng những người ngồi trong nơi tối tăm và trong bóng sự chết,+ để dẫn bước chúng ta trên con đường bình an”. 80  Đứa trẻ lớn lên, tinh thần càng mạnh mẽ và cứ sống trong hoang mạc cho đến ngày tỏ mình ra cho dân Y-sơ-ra-ên.

Chú thích

Hay “nhóm thầy tế lễ thuộc họ A-bi-gia”.
Hay “ngay từ trong bụng mẹ”.
Hay “với”.
Hay “một khải tượng”.
Ds: “cha”.
Hay “tôi chưa ăn nằm với đàn ông”.
Hay “chẳng điều gì”.
Ds: “một sừng của sự cứu rỗi”. Xem mục “Sừng” trong Bảng chú giải thuật ngữ.