Tin mừng do Lu-ca ghi lại 7:1-50

  • Đức tin của viên sĩ quan (1-10)

  • Chúa Giê-su làm sống lại con trai của góa phụ ở Na-in (11-17)

  • Giăng Báp-tít được ngợi khen (18-30)

  • Lên án thế hệ không hưởng ứng (31-35)

  • Một phụ nữ tội lỗi được tha thứ (36-50)

    • Minh họa về những con nợ (41-43)

7  Sau khi nói cho dân chúng nghe những gì ngài muốn nói, Chúa Giê-su vào thành Ca-bê-na-um.  Bấy giờ, một viên sĩ quan nọ có người đầy tớ yêu quý bị bệnh nặng gần chết.+  Khi nghe về Chúa Giê-su, ông phái một số trưởng lão của người Do Thái đi gặp ngài để xin ngài đến chữa cho đầy tớ mình.  Họ đến gặp Chúa Giê-su, khẩn khoản thưa với ngài: “Người rất đáng được Thầy giúp,  vì người yêu thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng tôi”.  Vậy, Chúa Giê-su cùng đi với họ. Khi ngài còn cách nhà không xa, viên sĩ quan đã nhờ bạn đến nói với ngài: “Thưa ngài, tôi không dám làm phiền ngài nữa vì tôi không xứng đáng tiếp ngài vào nhà.+  Thế nên, tôi nghĩ mình cũng không xứng đáng đến gặp ngài. Nhưng chỉ cần ngài phán một lời là đầy tớ tôi sẽ lành bệnh.  Vì tôi cũng ở dưới quyền người khác và có lính dưới quyền mình. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia: ‘Đến!’ thì nó đến, và bảo đầy tớ tôi: ‘Làm việc này!’ thì nó làm”.  Nghe những lời ấy, Chúa Giê-su rất ngạc nhiên về ông. Ngài quay lại nói với đoàn dân theo ngài: “Tôi nói với anh em, ngay cả trong Y-sơ-ra-ên, tôi chưa thấy ai có đức tin mạnh mẽ như thế”.+ 10  Khi những người được phái đi trở về nhà, họ thấy người đầy tớ đã khỏe mạnh.+ 11  Không lâu sau, ngài đi đến một thành tên là Na-in, có các môn đồ và đoàn dân đông đi theo. 12  Khi ngài gần đến cửa thành thì kìa, người ta khiêng ra một người chết, là con trai duy nhất của một góa phụ.+ Có nhiều người trong thành cùng đi với bà. 13  Vừa nhìn thấy bà, Chúa Giê-su động lòng thương cảm+ và nói: “Bà đừng khóc nữa”.+ 14  Ngài đến gần sờ vào cáng* và những người khiêng dừng lại, rồi ngài phán: “Này chàng trai, tôi bảo anh, hãy dậy đi!”.+ 15  Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói, Chúa Giê-su giao anh ta lại cho mẹ.+ 16  Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ nói: “Một đấng tiên tri vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta”+ và “Đức Chúa Trời đã đoái đến dân ngài”.+ 17  Tin này về Chúa Giê-su truyền ra khắp Giu-đê và các vùng lân cận. 18  Các môn đồ của Giăng thuật lại cho ông mọi điều ấy.+ 19  Vì thế, ông gọi hai môn đồ mình đến, sai họ đi gặp Chúa Giê-su để hỏi: “Ngài có phải là Đấng Sẽ Đến,+ hay chúng tôi phải đợi một đấng khác nữa?”. 20  Khi gặp ngài, họ nói: “Giăng Báp-tít* sai chúng tôi đến hỏi ngài: ‘Ngài có phải là Đấng Sẽ Đến, hay chúng tôi phải đợi một đấng khác nữa?’”. 21  Trong giờ đó, ngài chữa lành nhiều người bệnh,+ cả nặng lẫn nhẹ, đuổi ác thần và làm người mù sáng mắt. 22  Ngài đáp lời họ: “Hãy đi thuật lại cho Giăng những gì các anh thấy và nghe: Người mù thấy được,+ người què đi được, người phong cùi được sạch, người điếc nghe được,+ người chết sống lại và người nghèo được nghe tin mừng.+ 23  Hạnh phúc cho người nào không vấp ngã vì cớ tôi”.+ 24  Khi môn đồ của Giăng đi rồi, Chúa Giê-su bắt đầu nói với đoàn dân về Giăng: “Anh em ra hoang mạc để xem gì? Để xem cây sậy phất phơ trước gió chăng?+ 25  Vậy anh em ra đó để xem gì? Để xem một người ăn mặc sang trọng chăng?+ Những người ăn mặc lộng lẫy và sống xa hoa thì ở trong hoàng cung. 26  Thế thì anh em ra đó để xem gì? Một nhà tiên tri chăng? Đúng vậy, tôi nói với anh em rằng người này còn hơn một nhà tiên tri nhiều.+ 27  Về người này, đã có lời viết: ‘Này! Ta sai sứ giả ta đi trước ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi’.+ 28  Tôi nói với anh em, trong số những người lọt lòng mẹ, không ai lớn hơn Giăng, nhưng người nhỏ hơn trong Nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông”.+ 29  (Khi nghe điều này, hết thảy dân chúng và người thu thuế đều tuyên bố Đức Chúa Trời là công chính vì họ đã chịu phép báp-têm của Giăng.+ 30  Nhưng những người Pha-ri-si và người thông thạo Luật pháp thì khinh thường lời khuyên* của Đức Chúa Trời+ vì họ không được Giăng làm phép báp-têm cho). 31  Chúa Giê-su nói tiếp: “Vậy, tôi so sánh những người thuộc thế hệ này với ai đây? Họ giống ai?+ 32  Họ giống như trẻ con ngồi nơi phố chợ kêu réo nhau rằng: ‘Chúng tớ thổi sáo cho các cậu mà các cậu không nhảy múa, chúng tớ kêu gào mà các cậu không khóc’. 33  Cũng vậy, Giăng Báp-tít đến không ăn bánh uống rượu+ thì anh em nói: ‘Ông ta bị quỷ ám’. 34  Còn Con Người đến ăn và uống thì anh em lại nói: ‘Xem kìa, một người tham ăn mê rượu, làm bạn với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi!’.+ 35  Dù sao đi nữa, sự khôn ngoan được chứng minh là công chính bởi kết quả* của nó”.+ 36  Một người Pha-ri-si nọ cứ mời ngài đến dùng bữa, nên ngài vào nhà ông và ngồi ăn. 37  Kìa! Có một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi. Biết ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si này, cô mang đến một lọ* đựng dầu thơm.+ 38  Cô quỳ dưới chân ngài và khóc, để nước mắt rơi ướt chân ngài rồi lấy tóc mình mà lau. Cô còn dịu dàng hôn chân ngài và đổ dầu thơm lên. 39  Thấy vậy, người Pha-ri-si đã mời ngài bèn nghĩ thầm: “Nếu người này đúng là nhà tiên tri thì phải biết người phụ nữ sờ chân mình là ai, thuộc hạng người nào, và biết cô ta là một người tội lỗi”.+ 40  Biết ý nghĩ đó, Chúa Giê-su nói với ông: “Si-môn, tôi có điều này muốn nói với anh”. Ông thưa: “Xin Thầy cứ nói!”. 41  “Một chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 đơ-na-ri-on,* người kia nợ 50. 42  Họ không có gì để trả nên chủ nợ rộng lòng tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai sẽ thương chủ nợ hơn?”. 43  Si-môn trả lời: “Tôi nghĩ là người được chủ nợ tha nhiều hơn”. Ngài phán: “Anh nhận xét đúng”. 44  Ngài quay sang nhìn người phụ nữ và nói với Si-môn: “Anh thấy người phụ nữ này không? Tôi vào nhà anh, anh không cho tôi nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt rửa chân tôi rồi lấy tóc mà lau. 45  Anh không hôn tôi, còn chị ấy, từ lúc tôi vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. 46  Anh không đổ dầu trên đầu tôi, nhưng chị ấy đã đổ dầu thơm lên chân tôi. 47  Bởi vậy, tôi nói với anh, chị ấy dù có nhiều tội* nhưng đã được tha;+ vì thế chị yêu thương nhiều. Còn người được tha ít thì yêu thương ít”. 48  Rồi ngài nói với người phụ nữ: “Tội lỗi của chị đã được tha”.+ 49  Nghe thế, những người ngồi chung bàn với ngài nói cùng nhau: “Người này là ai mà tha tội vậy?”.+ 50  Ngài nói với phụ nữ ấy: “Đức tin của chị đã cứu chị,+ hãy ra về bình an”.

Chú thích

Hay “cáng khiêng quan tài”.
Báp-tít tức là người làm phép báp-têm.
Hay “sự chỉ dẫn”.
Ds: “con cái”.
Ds: “lọ bằng thạch cao tuyết hoa”.
Hay “có tội nặng”.