Tin mừng do Lu-ca ghi lại 20:1-47

  • Quyền của Chúa Giê-su bị thách thức (1-8)

  • Minh họa về những kẻ trồng nho giết người (9-19)

  • Đức Chúa Trời và Sê-sa (20-26)

  • Câu hỏi về sự sống lại (27-40)

  • Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít chăng? (41-44)

  • Cảnh báo về những thầy kinh luật (45-47)

20  Một ngày nọ, ngài đang dạy dân chúng trong đền thờ và công bố tin mừng thì các trưởng tế, thầy kinh luật và trưởng lão đến  hỏi ngài: “Hãy cho chúng tôi biết, ông lấy quyền nào mà làm những việc này? Hay ai đã cho ông quyền đó?”.+  Ngài đáp: “Tôi cũng hỏi các ông một câu. Hãy trả lời tôi:  Giăng nhận được quyền làm phép báp-têm từ trời hay từ loài người?”.  Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta trả lời: ‘Từ trời’ thì ông ta sẽ nói: ‘Sao các ông không tin người?’.  Còn nếu nói: ‘Từ loài người’ thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ tin chắc Giăng là một nhà tiên tri”.+  Vì thế họ trả lời họ không biết Giăng nhận quyền ấy từ đâu.  Chúa Giê-su phán: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó”.  Rồi ngài kể cho dân chúng nghe minh họa này: “Có một người trồng vườn nho,+ ông cho những người trồng nho thuê rồi đi đến xứ khác trong một thời gian dài.+ 10  Đến mùa thu hoạch, ông sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để họ nộp cho ông một phần hoa lợi của vườn. Nhưng họ đánh đập đầy tớ ấy+ rồi đuổi về tay không. 11  Ông sai một đầy tớ khác đến, họ cũng đánh đập, hạ nhục người ấy rồi đuổi về tay không. 12  Ông lại sai người thứ ba đến, người này cũng bị họ gây thương tích rồi tống khứ ra ngoài. 13  Chủ vườn nho bèn nói: ‘Ta phải làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của mình đến.+ Chắc họ sẽ kính nể con ta’. 14  Khi thấy người con ấy, những người trồng nho bàn với nhau: ‘Đây là người thừa kế. Chúng ta hãy giết nó để gia sản này thuộc về chúng ta’. 15  Họ bèn lôi người ra khỏi vườn nho và giết đi.+ Vậy, chủ vườn nho sẽ xử họ thế nào? 16  Ông sẽ đến giết những kẻ trồng nho ấy và giao vườn cho người khác”. Nghe vậy dân chúng nói: “Mong rằng chuyện ấy không bao giờ xảy ra!”. 17  Nhưng Chúa Giê-su nhìn thẳng vào họ rồi phán: “Vậy, câu Kinh Thánh này có nghĩa gì: ‘Hòn đá mà thợ xây loại bỏ đã thành đá chốt nơi góc nhà’?*+ 18  Ai rơi trên đá ấy sẽ tan xương nát thịt,+ và đá ấy rơi trúng ai thì sẽ đè nát người đó”. 19  Các thầy kinh luật và trưởng tế bèn tìm cách bắt Chúa Giê-su ngay trong giờ đó vì nhận ra ngài có ý nói về họ khi kể minh họa ấy. Nhưng họ sợ dân chúng.+ 20  Sau khi theo dõi ngài, họ bí mật thuê vài người để giả vờ thành thật đến gặp ngài nhằm bắt tội ngài trong lời nói,+ hầu nộp ngài cho nhà cầm quyền và quan tổng đốc. 21  Họ hỏi ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy rất đúng, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối Đức Chúa Trời một cách trung thực. 22  Chúng tôi có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?”.* 23  Biết mưu mô của họ, ngài nói: 24  “Hãy đưa tôi xem một đồng đơ-na-ri-on.* Nó có hình và danh hiệu của ai?”. Họ trả lời: “Của Sê-sa”. 25  Ngài bèn phán: “Vậy, những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa,+ còn những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”.+ 26  Họ không thể bắt lỗi ngài trong lời nói trước mặt dân chúng, và vì sững sờ trước câu trả lời ấy nên họ lặng thinh. 27  Tuy nhiên, có mấy người Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại,+ đến hỏi ngài:+ 28  “Thưa Thầy, Môi-se có viết cho chúng ta: ‘Nếu một người qua đời, để lại vợ mà không có con thì anh hoặc em trai phải cưới người vợ góa và sinh con cho người đã chết’.+ 29  Có bảy anh em trai kia. Người anh cả cưới vợ nhưng qua đời mà không có con. 30  Người thứ hai 31  rồi đến người thứ ba lấy bà góa đó. Cả bảy người đều như thế và qua đời mà không có con. 32  Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33  Vậy khi được sống lại, bà sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ”. 34  Chúa Giê-su trả lời: “Con cái đời* này cưới vợ gả chồng, 35  nhưng những người được xem là xứng đáng được sống lại và hưởng sự sống trong đời* mới sẽ không cưới vợ gả chồng.+ 36  Thật vậy, họ không thể chết nữa vì sẽ như các thiên sứ, và họ sẽ là con cái Đức Chúa Trời bởi sự sống lại.* 37  Về việc người chết được sống lại, chính Môi-se cũng cho biết trong lời tường thuật về bụi gai khi ông gọi Đức Giê-hô-va* là ‘Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp’.+ 38  Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết, mà là của người sống, vì đối với ngài* tất cả họ đều sống”.+ 39  Một số thầy kinh luật đáp: “Thầy nói phải lắm”, 40  vì họ không còn can đảm để hỏi ngài câu nào nữa. 41  Chúa Giê-su hỏi lại họ: “Sao người ta nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?+ 42  Vì chính Đa-vít đã nói trong sách Thi thiên: ‘Đức Giê-hô-va* phán cùng Chúa tôi: “Hãy ngồi bên tay hữu ta 43  cho đến khi ta đặt quân thù con làm bệ chân con”’.+ 44  Đa-vít gọi ngài là Chúa, vậy làm sao ngài lại là con của ông?”. 45  Khi mọi người đang lắng nghe thì ngài nói với các môn đồ: 46  “Hãy coi chừng những thầy kinh luật thích mặc áo choàng đi dạo quanh đây đó và muốn được người ta chào hỏi ở chợ; họ ưa ngồi ở hàng ghế đầu* trong nhà hội và chỗ nổi bật nhất trong bữa tiệc;+ 47  họ nuốt nhà* của đàn bà góa và cầu nguyện thật dài để phô trương.* Những kẻ ấy sẽ chịu hình phạt nặng hơn”.

Chú thích

Ds: “đã thành đầu góc”.
Hay “Có đúng không khi chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa?”.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “bởi là con cái của sự sống lại”.
Hay “trong mắt ngài”.
Hay “tốt nhất”.
Hay “tài sản”.
Hay “và làm bộ cầu nguyện thật dài”.