Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tin mừng do Lu-ca ghi lại

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời dành cho Thê-ô-phi-lơ (1-4)

  • Gáp-ri-ên báo trước về sự ra đời của Giăng Báp-tít (5-25)

  • Gáp-ri-ên báo trước về sự ra đời của Chúa Giê-su (26-38)

  • Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bét (39-45)

  • Ma-ri ca tụng Đức Giê-hô-va (46-56)

  • Giăng ra đời và được đặt tên (57-66)

  • Lời tiên tri của Xa-cha-ri (67-80)

 • 2

  • Sự ra đời của Chúa Giê-su (1-7)

  • Các thiên sứ hiện ra với những người chăn cừu (8-20)

  • Phép cắt bì và việc tẩy uế (21-24)

  • Si-mê-ôn thấy Đấng Ki-tô (25-35)

  • An-na nói về con trẻ (36-38)

  • Trở về Na-xa-rét (39, 40)

  • Chúa Giê-su ở đền thờ lúc 12 tuổi (41-52)

 • 3

  • Khởi điểm công việc của Giăng (1, 2)

  • Giăng rao giảng về phép báp-têm (3-20)

  • Chúa Giê-su chịu phép báp-têm (21, 22)

  • Gia phả của Chúa Giê-su Ki-tô (23-38)

 • 4

  • Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su (1-13)

  • Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng ở Ga-li-lê (14, 15)

  • Chúa Giê-su bị bác bỏ ở Na-xa-rét (16-30)

  • Trong nhà hội ở Ca-bê-na-um (31-37)

  • Mẹ vợ Si-môn và những người khác được chữa lành (38-41)

  • Đoàn dân tìm thấy Chúa Giê-su ở nơi hẻo lánh (42-44)

 • 5

  • Phép lạ bắt được nhiều cá; các môn đồ đầu tiên (1-11)

  • Người phong cùi được lành bệnh (12-16)

  • Chúa Giê-su chữa lành người bại liệt (17-26)

  • Chúa Giê-su gọi Lê-vi (27-32)

  • Câu hỏi về việc kiêng ăn (33-39)

 • 6

  • Chúa Giê-su, “Chúa của ngày Sa-bát” (1-5)

  • Người đàn ông bị teo tay được chữa lành (6-11)

  • Mười hai sứ đồ (12-16)

  • Chúa Giê-su dạy dỗ và chữa lành (17-19)

  • Những niềm hạnh phúc và nỗi khốn khổ (20-26)

  • Yêu kẻ thù (27-36)

  • Đừng xét đoán nữa (37-42)

  • Xem trái thì nhận biết cây (43-45)

  • Nhà được xây chắc chắn; nhà không có móng vững chắc (46-49)

 • 7

  • Đức tin của viên sĩ quan (1-10)

  • Chúa Giê-su làm sống lại con trai của góa phụ ở Na-in (11-17)

  • Giăng Báp-tít được ngợi khen (18-30)

  • Lên án thế hệ không hưởng ứng (31-35)

  • Một phụ nữ tội lỗi được tha thứ (36-50)

   • Minh họa về những con nợ (41-43)

 • 8

  • Những phụ nữ cùng đi với Chúa Giê-su (1-3)

  • Minh họa về người gieo giống (4-8)

  • Lý do Chúa Giê-su dùng minh họa (9, 10)

  • Giải thích minh họa người gieo giống (11-15)

  • Không đậy đèn (16-18)

  • Mẹ và anh em của Chúa Giê-su (19-21)

  • Chúa Giê-su làm yên bão (22-25)

  • Chúa Giê-su cho quỷ nhập vào bầy heo (26-39)

  • Con gái Giai-ru; một phụ nữ sờ áo ngoài của Chúa Giê-su (40-56)

 • 9

  • Chỉ dẫn 12 sứ đồ về thánh chức (1-6)

  • Hê-rốt bối rối về Chúa Giê-su (7-9)

  • Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn (10-17)

  • Phi-e-rơ xác nhận Đấng Ki-tô (18-20)

  • Báo trước cái chết của Chúa Giê-su (21, 22)

  • Làm môn đồ chân chính (23-27)

  • Chúa Giê-su biến hình (28-36)

  • Chữa lành cậu bé bị quỷ ám (37-43a)

  • Báo trước lần nữa về cái chết của Chúa Giê-su (43b-45)

  • Các môn đồ cãi nhau xem ai lớn nhất (46-48)

  • Ai không chống lại chúng ta là đứng về phía chúng ta (49, 50)

  • Một làng thuộc Sa-ma-ri bác bỏ Chúa Giê-su (51-56)

  • Cách theo Chúa Giê-su (57-62)

 • 10

  • Chúa Giê-su phái 70 môn đồ đi (1-12)

  • Khốn cho những thành không ăn năn (13-16)

  • Bảy mươi môn đồ trở về (17-20)

  • Chúa Giê-su ca ngợi Cha vì yêu chuộng người khiêm nhường (21-24)

  • Minh họa về người Sa-ma-ri nhân lành (25-37)

  • Chúa Giê-su đến thăm Ma-thê và Ma-ri (38-42)

 • 11

  • Cách cầu nguyện (1-13)

   • Lời cầu nguyện mẫu (2-4)

  • Đuổi quỷ nhờ ngón tay Đức Chúa Trời (14-23)

  • Tà thần trở về (24-26)

  • Hạnh phúc thật (27, 28)

  • Dấu về Giô-na (29-32)

  • Đèn của thân thể (33-36)

  • Khốn cho kẻ đạo đức giả trong việc thờ phượng (37-54)

 • 12

  • Men của người Pha-ri-si (1-3)

  • Sợ Đức Chúa Trời, chứ đừng sợ loài người (4-7)

  • Nhìn nhận mình hợp nhất với Đấng Ki-tô (8-12)

  • Minh họa về người giàu ngu dại (13-21)

  • Đừng lo lắng nữa (22-34)

   • Bầy nhỏ (32)

  • Việc thức canh (35-40)

  • Quản gia trung tín và quản gia bất trung (41-48)

  • Không đem bình an, mà đem sự chia rẽ (49-53)

  • Cần xem xét thời kỳ (54-56)

  • Dàn xếp mối bất hòa (57-59)

 • 13

  • Ăn năn hoặc bị chết (1-5)

  • Minh họa về cây vả không ra trái (6-9)

  • Một phụ nữ tàn tật được chữa lành vào ngày Sa-bát (10-17)

  • Minh họa về hạt cải và men (18-21)

  • Cần nỗ lực để vào cửa hẹp (22-30)

  • Hê-rốt, “con cáo ấy” (31-33)

  • Chúa Giê-su than về Giê-ru-sa-lem (34, 35)

 • 14

  • Người bị bệnh phù thũng được chữa lành vào ngày Sa-bát (1-6)

  • Hãy là người khách khiêm nhường (7-11)

  • Mời những người không thể đền đáp (12-14)

  • Minh họa về những người khách xin kiếu (15-24)

  • Phí tổn của việc làm môn đồ (25-33)

  • Muối mất mặn (34, 35)

 • 15

  • Minh họa về con cừu bị lạc (1-7)

  • Minh họa về đồng bạc bị mất (8-10)

  • Minh họa về người con lầm lạc (11-32)

 • 16

  • Minh họa về quản gia không công chính (1-13)

   • “Người trung tín trong việc nhỏ nhất cũng trung tín trong việc lớn” (10)

  • Luật pháp và Nước Đức Chúa Trời (14-18)

  • Minh họa về người giàu và La-xa-rơ (19-31)

 • 17

  • Vấp ngã, tha thứ, đức tin (1-6)

  • Đầy tớ vô dụng (7-10)

  • Mười người phong cùi được lành bệnh (11-19)

  • Khi Nước Đức Chúa Trời đến (20-37)

   • Nước Đức Chúa Trời “ở giữa các ông” (21)

   • “Hãy nhớ vợ của Lót” (32)

 • 18

  • Minh họa về góa phụ kiên trì (1-8)

  • Người Pha-ri-si và người thu thuế (9-14)

  • Chúa Giê-su và con trẻ (15-17)

  • Câu hỏi của một nhà lãnh đạo giàu có (18-30)

  • Báo trước lần nữa về cái chết của Chúa Giê-su (31-34)

  • Người mù ăn xin được sáng mắt trở lại (35-43)

 • 19

  • Chúa Giê-su gặp Xa-ki-ơ (1-10)

  • Minh họa về mười mi-na (11-27)

  • Chúa Giê-su vẻ vang vào thành (28-40)

  • Chúa Giê-su khóc về Giê-ru-sa-lem (41-44)

  • Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ (45-48)

 • 20

  • Quyền của Chúa Giê-su bị thách thức (1-8)

  • Minh họa về những kẻ trồng nho giết người (9-19)

  • Đức Chúa Trời và Sê-sa (20-26)

  • Câu hỏi về sự sống lại (27-40)

  • Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít chăng? (41-44)

  • Cảnh báo về những thầy kinh luật (45-47)

 • 21

  • Hai đồng xu của bà góa nghèo túng (1-4)

  • DẤU HIỆU VỀ ĐIỀU SẮP XẢY ĐẾN (5-36)

   • Chiến tranh, động đất lớn, dịch bệnh, đói kém (10, 11)

   • Quân lính bao vây Giê-ru-sa-lem (20)

   • Thời kỳ của dân ngoại (24)

   • Khi Con Người đến (27)

   • Minh họa về cây vả (29-33)

   • Hãy luôn tỉnh thức (34-36)

  • Chúa Giê-su giảng dạy trong đền thờ (37, 38)

 • 22

  • Các thầy tế lễ bày mưu giết Chúa Giê-su (1-6)

  • Chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua cuối cùng (7-13)

  • Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa (14-20)

  • “Tay kẻ phản bội tôi đang để trên bàn với tôi” (21-23)

  • Cãi nhau dữ dội xem ai lớn nhất (24-27)

  • Giao ước của Chúa Giê-su về một nước (28-30)

  • Báo trước Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (31-34)

  • Cần chuẩn bị trước; hai thanh gươm (35-38)

  • Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trên núi Ô-liu (39-46)

  • Chúa Giê-su bị bắt (47-53)

  • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (54-62)

  • Chúa Giê-su bị chế nhạo (63-65)

  • Cuộc xét xử trước Tòa Tối Cao (66-71)

 • 23

  • Chúa Giê-su đứng trước Phi-lát và Hê-rốt (1-25)

  • Chúa Giê-su và hai tội phạm bị treo lên cây cột (26-43)

   • “Anh sẽ ở với tôi trong địa đàng” (43)

  • Cái chết của Chúa Giê-su (44-49)

  • Chúa Giê-su được chôn cất (50-56)

 • 24

  • Chúa Giê-su được sống lại (1-12)

  • Trên đường đến Em-ma-út (13-35)

  • Chúa Giê-su hiện ra cùng các môn đồ (36-49)

  • Chúa Giê-su được cất lên trời (50-53)