Skip to content

Đấng Tạo Hóa có dùng sự tiến hóa để dựng nên các dạng sự sống không?

Đấng Tạo Hóa có dùng sự tiến hóa để dựng nên các dạng sự sống không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Không. Kinh Thánh nói rõ là Đấng Tạo Hóa đã trực tiếp dựng nên con người và mọi “loài” động thực vật * (Sáng thế 1:12, 21, 25, 27; Khải huyền 4:11). Sách này nói rằng nhân loại có nguồn gốc từ A-đam và Ê-va, tổ tiên của con người (Sáng thế 3:20; 4:1). Vậy, giả thiết cho rằng Đấng Tạo Hóa đã dùng sự tiến hóa để dựng nên các dạng sự sống, gọi là sự tiến hóa hữu thần, không có cơ sở dựa trên Kinh Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói gì về sự biến đổi xảy ra trong cùng loài sinh vật mà các nhà khoa học quan sát được. *

 Đấng Tạo Hóa có dùng sự tiến hóa không?

Thuyết tiến hóa hữu thần bao gồm nhiều giả thuyết khác nhau. Theo Từ điển Bách khoa Britannica, thuyết ấy cho rằng “sự chọn lọc tự nhiên là một tiến trình mà Đấng Tạo Hóa dùng để kiểm soát thế giới tự nhiên”.

Thuyết tiến hóa hữu thần cũng bao hàm những quan niệm sau:

  • Mọi sinh vật đều bắt nguồn từ một gốc có từ rất lâu.

  • Một dạng sự sống có thể tiến hóa thành một dạng sự sống hoàn toàn khác; quan niệm này được gọi là tiến hóa vĩ mô.

  • Đấng Tạo Hóa kiểm soát tất cả những tiến trình ấy.

 Sự tiến hóa có phù hợp với Kinh Thánh không?

Thuyết tiến hóa hữu thần ngụ ý rằng lời tường thuật nơi sách Sáng thế trong Kinh Thánh không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nhắc đến lời tường thuật ấy như một sự kiện lịch sử (Sáng thế 1:26, 27; 2:18-24; Ma-thi-ơ 19:4-6). Kinh Thánh cho biết là trước khi xuống thế, chính Chúa Giê-su đã giúp Đức Chúa Trời tạo ra “muôn vật” (Giăng 1:3). Vì thế, quan niệm cho rằng Đức Chúa Trời dùng sự tiến hóa để dựng nên các dạng sự sống là trái ngược với sự dạy dỗ trong Kinh Thánh.

 Nói sao về khả năng thích nghi của các loài động thực vật?

Kinh Thánh không nói cụ thể sự biến đổi trong một loài diễn ra đến mức nào. Kinh Thánh cũng không phủ nhận việc các loài động thực vật có khả năng biến đổi trong quá trình sinh sản và thích nghi với môi trường. Dù một số người gọi sự thích nghi ấy là sự tiến hóa nhưng kết quả không bao giờ hình thành nên một loài mới.

^ đ. 3 Từ “loài” trong Kinh Thánh có nghĩa rộng hơn từ “loài” được dùng trong khoa học. Đôi khi, cái mà các nhà khoa học gọi là sự tiến hóa thành một loài mới về căn bản chỉ là những biến đổi nhỏ trong loài sinh vật đó.

^ đ. 3 Quan niệm ấy được gọi là tiến hóa vi mô.