Đi đến nội dung

Chúa Giê-su

Chúa Giê-su là ai?

Phải chăng Chúa Giê-su chỉ là một người tốt?

Lý do Chúa Giê-su người Na-xa-rét là người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử.

Chúa Giê-su có phải là Đức Chúa Trời Toàn Năng không?

Chúa Giê-su nói gì về vị thế của mình so với Đức Chúa Trời?

Tại sao Chúa Giê-su được gọi là Con Đức Chúa Trời?

Nếu Đức Chúa Trời không là Cha của Chúa Giê-su theo nghĩa đen, vậy Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời theo nghĩa nào?

Ai là kẻ chống lại Đấng Ki-tô?

Hắn đang đến hay đã xuất hiện rồi?

Ai hoặc điều gì là “Lời” của Đức Chúa Trời?

Trong Kinh Thánh, cụm từ ấy không chỉ mang một ý nghĩa.

Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là ai?

Ngài cũng được gọi với một tên khác mà có lẽ bạn cảm thấy quen thuộc hơn.

Đời sống trên đất của Chúa Giê-su

Khi nào Chúa Giê-su được sinh ra?

Hãy tìm hiểu tại sao Lễ Giáng Sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12.

Kinh Thánh nói gì về trinh nữ Ma-ri-a?

Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội có phù hợp với Kinh Thánh không?

Ba vua là ai? Họ có theo ngôi sao Bết-lê-hem (Bê-lem) không?

Có nhiều từ thường dùng trong các truyền thuyết dân gian về Lễ Giáng Sinh nhưng thật ra không có trong Kinh Thánh.

Các học giả có tin rằng Chúa Giê-su thật sự hiện hữu không?

Hãy tìm hiểu xem họ có tin Chúa Giê-su là một người bằng xương bằng thịt hay không.

Kinh Thánh có tường thuật chính xác về cuộc đời Chúa Giê-su không?

Hãy xem xét những yếu tố liên quan đến các sách Phúc âm và những bản chép tay xưa nhất.

Chúa Giê-su trông như thế nào?

Qua Kinh Thánh, chúng ta biết sơ qua về ngoại hình của ngài.

Chúa Giê-su có kết hôn không? Ngài có em ruột không?

Vì Kinh Thánh không đề cập cụ thể về tình trạng hôn nhân của Chúa Giê-su, làm thế nào chúng ta biết ngài có kết hôn hay không?

Những lời tường thuật về Chúa Giê-su đã được viết khi nào?

Từ khi Chúa Giê-su chết cho đến lúc các sách Phúc âm được viết là khoảng bao lâu?

Sự hy sinh và sự sống lại của Chúa Giê-su

Tại sao Chúa Giê-su chết?

Nếu cái chết của ngài mang lại lợi ích cho chúng ta thì cụ thể là như thế nào?

Chúa Giê-su có chết trên thập tự giá không?

Nhiều người xem thập tự giá là biểu tượng của khối đạo Ki-tô. Có nên dùng nó trong việc thờ phượng?

Tấm Khăn Liệm thành Turin có phải là tấm khăn dùng để liệm Chúa Giê-su không?

Ba đặc điểm quan trọng của Tấm Khăn Liệm thành Turin giúp chúng ta biết câu trả lời.

Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su có thân thể xác thịt hay thân thể thần linh?

Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-su “được làm sống lại ở thể thần linh”, vậy làm sao các môn đồ có thể nhìn thấy và sờ vào ngài sau khi ngài sống lại?

Vai trò của Chúa Giê-su trong ý định của Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su cứu rỗi bằng cách nào?

Vì sao chúng ta cần Chúa Giê-su nài xin cho mình? Có phải chỉ cần tin Chúa Giê-su là chúng ta sẽ được cứu không?

Tin Chúa Giê-su có đủ để được cứu rỗi?

Kinh Thánh nói rằng có một số người tin Chúa Giê-su nhưng sẽ không được cứu. Tại sao?

Tại sao cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su?

Làm thế nào việc cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su chứng tỏ lòng quý trọng đối với ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời?

Đấng Ki-tô đến có nghĩa gì?

Ngài sẽ trở lại trong thể xác thịt không?