Skip to content

“Sinh lại” có nghĩa gì?

“Sinh lại” có nghĩa gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Cụm từ “sinh lại” ám chỉ một khởi đầu mới trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và người được sinh lại (Giăng 3:​3, 7). Đức Chúa Trời nhận những người này là con của ngài (Rô-ma 8:​15, 16; Ga-la-ti 4:5; 1 Giăng 3:1). Giống như những người được chính thức nhận nuôi, họ hưởng được vị thế mới: trở thành thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.​—2 Cô-rinh-tô 6:18.

Tại sao một người được sinh lại?

Chúa Giê-su nói: “Nếu không được sinh lại thì không ai có thể thấy Nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Do đó, việc sinh lại là cần thiết để chuẩn bị cho một người đảm nhiệm vai trò cùng cai trị với Chúa Giê-su trong Nước Đức Chúa Trời. Nước này sẽ cai trị từ trời, nên Kinh Thánh nói việc “sinh lại” cung cấp sản nghiệp được “dành sẵn trên trời” (1 Phi-e-rơ 1:3, 4). Những ai được sinh lại tin chắc rằng họ sẽ “đồng làm vua” với Đấng Ki-tô.​—2 Ti-mô-thê 2:12; 2 Cô-rinh-tô 1:21, 22.

Làm sao một người có thể được sinh lại?

Nói đến đề tài này, Chúa Giê-su cho biết những người được sinh lại sẽ “được sinh bởi nước và thần khí” (Giăng 3:5). Cụm từ này ám chỉ việc làm báp-têm trong nước, sau đó bằng thần khí.​—Công vụ 1:5; 2:1-4.

Chúa Giê-su là người đầu tiên được sinh lại. Ngài làm báp-têm dưới sông Giô-đanh, rồi sau đó Đức Chúa Trời xức dầu (tức làm báp-têm) cho ngài bằng thần khí. Vì thế, Chúa Giê-su được sinh lại với tư cách là con thiêng liêng của Đức Chúa Trời với hy vọng trở lại cuộc sống ở trên trời (Mác 1:9-11). Đức Chúa Trời đã thực hiện hy vọng này bằng cách làm Chúa Giê-su được sống lại với tư cách là một tạo vật thần linh.​—Công vụ 13:33.

Những người khác được sinh lại cũng làm báp-têm dưới nước trước khi nhận được thần khí * (Công vụ 2:38, 41). Sau đó, họ sẽ có hy vọng sống ở trên trời. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều này qua sự sống lại.​—1 Cô-rinh-tô 15:42-49.

Quan điểm sai về sự sinh lại

Quan điểm sai: Một người phải được sinh lại mới được cứu rỗi hoặc trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô.

Sự thật: Sự hy sinh của Chúa Giê-su cung cấp sự cứu rỗi không chỉ cho những ai được sinh lại, tức những người sẽ cai trị với Chúa Giê-su ở trên trời, mà còn cho thần dân trên đất của Nước Đức Chúa Trời (1 Giăng 2:1, 2; Khải huyền 5:9, 10). Các tín đồ thuộc nhóm thứ hai có cơ hội được sống vĩnh cửu trong địa đàng.​—Thi-thiên 37:29; Ma-thi-ơ 6:9, 10; Khải huyền 21:1-5.

Quan điểm sai: Một người có thể tự chọn việc sinh lại.

Sự thật: Tất cả mọi người đều có cơ hội được cứu rỗi và hưởng mối quan hệ với Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 2:3, 4; Gia-cơ 4:8). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chọn những người sẽ được sinh lại, tức được xức dầu bằng thần khí. Theo Kinh Thánh, việc sinh lại “chẳng phải một người mong muốn hay bôn ba mà được chọn, nhưng điều đó tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời” (Rô-ma 9:16). Cụm từ “sinh lại” cũng có thể được dịch là sinh ra từ trời. Điều này cho thấy việc lựa chọn những người được sinh lại là từ trời, hay từ Đức Chúa Trời.​—Giăng 3:3.

^ đ. 9 Trường hợp của Cọt-nây và người nhà ông là ngoại lệ.​—Công vụ 10:44-48.