Skip to content

Cờ bạc có phải là tội lỗi không?

Cờ bạc có phải là tội lỗi không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Dù Kinh Thánh không cho biết chi tiết về cờ bạc, nhưng qua các nguyên tắc Kinh Thánh chúng ta có thể hiểu được rằng Đức Chúa Trời xem cờ bạc là một tội.​—Ê-phê-sô 5:17. a

a Cờ bạc chỉ được nhắc đến trong Kinh Thánh liên quan đến trường hợp những người lính La Mã bắt thăm để lấy áo của Chúa Giê-su.​—Ma-thi-ơ 27:35; Giăng 19:23, 24.