Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Dùng lịch sử duyệt ứng dụng​—iOS

Dùng lịch sử duyệt ứng dụng​—iOS

JW Library lưu giữ lịch sử các bài và chương Kinh Thánh mà bạn đã đọc. Điều này hữu ích nếu muốn trở lại một câu Kinh Thánh mà bạn đã tra trước đó.

Hãy theo những hướng dẫn sau để dùng tính năng Lịch sử:

 Trở lại lịch sử

Chạm và giữ tay trên thẻ Kinh Thánh để xem danh sách các câu Kinh Thánh bạn đã đọc gần đây. Nhấn vào một câu Kinh Thánh trong danh sách lịch sử để trở lại câu Kinh Thánh đó.

Chạm và giữ tay trên thẻ Ấn phẩm để xem danh sách các bài bạn đã đọc gần đây trong tất cả các ấn phẩm. Nhấn vào một bài trong danh sách lịch sử để trở lại bài đó.

 Xóa lịch sử

Chạm và giữ tay trên thẻ Kinh Thánh hoặc thẻ Ấn phẩm để mở danh sách lịch sử. Nhấn nút Xóa để xóa danh sách.

Những tính năng này ra mắt vào tháng 5 năm 2014 trong JW Library 1.2, tương thích với iOS 6.0 hoặc mới hơn. Nếu bạn không thấy những tính năng này, xin hãy theo những hướng dẫn trong bài “Bắt đầu sử dụng JW Library​—iOS”, mục Cập nhật những tính năng mới nhất.