Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW Library cho thiết bị Apple

JW Library cho thiết bị Apple

JW Library là một ứng dụng chính thức do Nhân Chứng Giê-hô-va sản xuất. JW Library gồm một số bản dịch Kinh Thánh cũng như các sách và sách mỏng dùng để học hỏi Kinh Thánh.

 

 

Có gì mới

Tháng 2 năm 2024 (Phiên bản 14.2)

  • Trong danh sách, dùng tính năng Cắt để mở một phần đã chọn của một video hoặc bản thu âm lớn hơn.

Tháng 9 năm 2023 (Phiên bản 14.1)

  • Hiển thị phiên âm pinyin và furigana để biết cách phát âm tiếng Hoa và tiếng Nhật, khi có.

Tháng 7 năm 2023 (Phiên bản 14)

  • Tạo danh sách các video, phần thu âm và hình ảnh. Dùng hoặc chỉnh sửa chúng trên mục Học hỏi cá nhân.

  • Phần ghi chú được thêm vào câu hỏi thảo luận; và chú thích hình giờ đây sẽ xuất hiện cùng vị trí với phần nội dung chính.

  • Hệ điều hành tối thiểu hỗ trợ cho phiên bản này là iOS 15.0.

 

TRONG PHẦN NÀY

Bắt đầu sử dụng JW Library​—iOS

Học cách dùng các tính năng chính của JW Library trên các thiết bị iOS.

Tải về và quản lý các bản Kinh Thánh​—iOS

Học cách tải về và quản lý các bản Kinh Thánh trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tải về và quản lý ấn phẩm​—iOS

Học cách tải về và quản lý ấn phẩm trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Đặt và quản lý phần đánh dấu​—iOS

Học cách đặt và quản lý phần đánh dấu trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Dùng lịch sử duyệt ứng dụng​—iOS

Học cách dùng tính năng lịch sử trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tùy chỉnh trải nghiệm đọc​—iOS

Học cách tùy chỉnh trải nghiệm đọc trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm​—iOS

Học cách tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm và tìm kiếm một đề tài trong sách Insight on the Scriptures trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Tô màu văn bản​—iOS

Học cách tô màu văn bản trong JW Library trên các thiết bị iOS.

Câu hỏi thường gặp​—JW Library (iOS)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.