Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm​—iOS

Tìm kiếm trong Kinh Thánh hoặc ấn phẩm​—iOS

Bạn có thể dùng tính năng tìm kiếm của JW Library để tìm một từ hay cụm từ trong một bản Kinh Thánh hoặc ấn phẩm.

Hãy theo những hướng dẫn sau để tìm kiếm:

 Tìm kiếm trong một bản Kinh Thánh

Bạn có thể tìm kiếm một từ hay cụm từ trong bản Kinh Thánh bạn đang đọc.

Trong khi xem một bản Kinh Thánh, hãy nhấn nút Tìm kiếm, rồi bắt đầu gõ vào từ mà bạn muốn tìm. Trong lúc gõ, bạn sẽ thấy các đề nghị hiện ra. Nhấn vào một đề nghị hoặc nhấn nút Tìm kiếm trên bàn phím để xem kết quả.

Bạn có thể lọc các kết quả tìm kiếm. Câu phổ biến hiển thị những câu Kinh Thánh được dùng thường xuyên nhất phù hợp với từ bạn đang tìm. Tất cả các câu hiển thị tất cả các câu Kinh Thánh phù hợp theo thứ tự các sách Kinh Thánh. Các bài hiển thị các bài phù hợp trong phần giới thiệu và phụ lục.

Nếu bạn gõ vào một cụm từ, hãy đánh dấu vào ô Tìm chính xác cụm từ để chỉ hiển thị những kết quả giống chính xác với cụm từ mà bạn đã gõ.

 Tìm kiếm trong một ấn phẩm

Bạn có thể tìm kiếm một từ hay cụm từ trong ấn phẩm bạn đang đọc.

Trong khi xem một ấn phẩm, hãy nhấn nút Tìm kiếm, rồi bắt đầu gõ vào từ mà bạn muốn tìm. Trong lúc gõ, bạn sẽ thấy các đề nghị hiện ra. Nhấn vào một đề nghị hoặc nhấn nút Tìm kiếm trên bàn phím để xem kết quả.

Nếu bạn gõ vào một cụm từ, hãy đánh dấu vào ô Tìm chính xác cụm từ để chỉ hiển thị những kết quả giống chính xác với cụm từ mà bạn đã gõ.

 Tìm kiếm một đề tài

Nếu bạn đã tải về sách Insight on the Scriptures, bạn có thể tìm kiếm một đề tài trong sách này. Tính năng này có thể dùng được khi bạn đang đọc bất kỳ bản Kinh Thánh hay ấn phẩm nào trong ứng dụng.

Nhấn nút Tìm kiếm, rồi bắt đầu gõ vào đề tài mà bạn muốn tìm. Trong lúc gõ, những đề tài phù hợp từ sách Insight on the Scriptures cũng được liệt kê trong danh sách các đề nghị hiện ra. Nhấn vào một đề tài để mở bài đó.

Những tính năng này ra mắt vào tháng 10 năm 2014 trong JW Library 1.3.4, tương thích với iOS 6.0 hoặc mới hơn. Nếu bạn không thấy những tính năng này, xin hãy theo những hướng dẫn trong bài “Bắt đầu sử dụng JW Library​—iOS”, mục Cập nhật những tính năng mới nhất.