Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LIBRARY

Đặt và quản lý phần đánh dấu​—iOS

Đặt và quản lý phần đánh dấu​—iOS

Tính năng đánh dấu của JW Library cho phép bạn lưu lại chỗ mình đọc trong bất kỳ ấn phẩm nào, giống như khi bạn dùng đồ kẹp sách để đánh dấu chỗ đọc trong một quyển sách in. Mỗi ấn phẩm trong JW Library có một bộ 10 phần đánh dấu.

Hãy theo những hướng dẫn sau để sử dụng các phần đánh dấu:

 Đặt một phần đánh dấu mới

Bạn có thể đánh dấu một bài, chương, đoạn cụ thể hoặc câu Kinh Thánh.

Để đánh dấu một bài hoặc chương, nhấn vào nút Đánh dấu. Một danh sách mở ra, hiển thị các phần đánh dấu cho ấn phẩm đang xem. Nhấn vào một mục trống để đánh dấu bài hoặc chương đang mở.

Để đánh dấu một đoạn cụ thể hoặc một câu Kinh Thánh, trước tiên nhấn vào phần chữ của đoạn hoặc câu đó, rồi nhấn vào nút Đánh dấu trên khung hiện ra.

 Mở đến một phần đánh dấu

Để mở đến một phần đánh dấu, hãy mở ấn phẩm có phần đánh dấu đó, rồi nhấn vào nút Đánh dấu. Nhấn vào phần đánh dấu bạn muốn xem.

 Quản lý các phần đánh dấu

Một khi phần đánh dấu đã được đặt, bạn có thể xóa hoặc thay thế phần đánh dấu đó.

  • Để xóa một phần đánh dấu, nhấn vào nút Đánh dấu, rồi quét phần đánh dấu bạn muốn xóa. Nhấn nút Xóa.

  • Để thay thế một phần đánh dấu, nhấn vào nút Đánh dấu, rồi quét phần đánh dấu bạn muốn thay thế. Nhấn nút Thay thế. Phần đánh dấu được cập nhật tại chỗ bạn đang mở. Điều này hữu ích cho việc lưu lại chỗ đang đọc trong một ấn phẩm. Chẳng hạn, bạn có thể theo dõi phần đọc Kinh Thánh hàng ngày của mình.

Những tính năng này ra mắt vào tháng 5 năm 2014 trong JW Library 1.2, tương thích với iOS 6.0 hoặc mới hơn. Nếu bạn không thấy những tính năng này, xin hãy theo những hướng dẫn trong bài “Bắt đầu sử dụng JW Library​—iOS”, mục Cập nhật những tính năng mới nhất.