Skip to content

Đọc và học Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh

Tại sao nên đọc Kinh Thánh?

Hàng triệu người nhận được những lợi ích nào từ việc đọc Kinh Thánh?

Bạn có để Đức Chúa Trời nói với bạn mỗi ngày?

Tìm hiểu cách bạn có thể nhận lợi ích qua việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày.

Bạn chọn đọc Kinh Thánh theo trình tự nào?

Chương trình này sẽ giúp bạn đọc Kinh Thánh mỗi ngày, có cái nhìn tổng quan về lịch sử hoặc bắt đầu đọc Kinh Thánh.

Kinh Thánh có thể giúp mình thế nào?​—Phần 1: Khám phá Kinh Thánh

Nếu phát hiện ra một hòm châu báu, chẳng lẽ bạn không tò mò muốn biết bên trong có gì sao? Kinh Thánh là hòm châu báu như thế. Sách này chứa đựng cả một kho tàng sự khôn ngoan.

Học Kinh Thánh

Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?

Có bao giờ bạn nghĩ: “Mình bận lắm” hay “Mình không muốn bị ràng buộc”.

Tại sao cần hiểu Kinh Thánh?

Nhiều người xem trọng quyển sách thánh này nhưng không nhận ra những lợi ích mà sách ấy có thể mang lại.

Các bí quyết để hiểu Kinh Thánh

Bạn có thể hiểu thông điệp quý giá trong Kinh Thánh.