Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời có chấp nhận mọi lời cầu nguyện không?

Đức Chúa Trời có chấp nhận mọi lời cầu nguyện không?

Đức Chúa Trời muốn mọi người đến gần ngài qua lời cầu nguyện. Nhưng phải chăng điều đó có nghĩa là ngài chấp nhận mọi lời cầu nguyện?