Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúng ta có thể thật sự tìm được Đức Chúa Trời không?

Chúng ta có thể thật sự tìm được Đức Chúa Trời không?

“Đức Chúa Trời là đấng huyền bí”.—Philo ở thành A-léc-xan-ri-a, triết gia thế kỷ thứ nhất.

“[Đức Chúa Trời] không ở xa mỗi người trong chúng ta”.—Sau-lơ ở thành Tạt-sơ, nói với các triết gia ở A-thên vào thế kỷ thứ nhất.

Trong hai câu trên, câu nào phù hợp với quan điểm của bạn? Nhiều người nhận thấy những lời của Sau-lơ ở thành Tạt-sơ, cũng được gọi là sứ đồ Phao-lô, đầy an ủi và thu hút (Công vụ 17:26, 27). Kinh Thánh ghi lại nhiều lời đảm bảo như thế. Chẳng hạn, trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-su có những lời đảm bảo đầy ấm lòng rằng các môn đồ có thể biết đến Đức Chúa Trời và nhận được ân phước của ngài.—Giăng 17:3.

Tuy nhiên, các triết gia như Philo thì có quan điểm khác. Họ ngụ ý rằng chúng ta không bao giờ biết bất cứ điều gì về Đức Chúa Trời vì ngài vô cùng huyền bí. Vậy sự thật là gì?

Kinh Thánh cho biết rõ rằng có một số điều về Đức Chúa Trời mà người phàm khó có thể hiểu được. Chẳng hạn, con người không thể đo lường, tính toán hoặc hiểu được thời gian hiện hữu, tư tưởng siêu phàm và sự khôn ngoan vô tận của Đấng Tạo Hóa. Đơn giản chỉ vì những điều này vượt quá tầm hiểu biết của con người. Tuy nhiên, những khía cạnh này không hề cản trở chúng ta biết đến ngài. Thật ra, chỉ cần suy ngẫm những điều này thôi cũng có thể giúp chúng ta “đến gần Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:8). Chúng ta hãy xem vài thí dụ về những điều con người không thể hiểu được. Sau đó, hãy tìm hiểu những khía cạnh về Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể hiểu được.

Những khía cạnh nào không thể hiểu được?

SỰ HIỆN HỮU MUÔN ĐỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời hiện hữu “từ trước vô-cùng cho đến đời đời” (Thi-thiên 90:2). Nói cách khác, Đức Chúa Trời không có sự bắt đầu, cũng không có kết thúc. Theo quan điểm con người, “số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được”.—Gióp 36:26.

Lợi ích bạn nhận được: Đức Chúa Trời hứa là nếu bạn tìm hiểu và thật sự biết đến ngài, bạn sẽ được sống vĩnh cửu (Giăng 17:3). Liệu lời hứa này có đáng tin cậy không nếu chính Đức Chúa Trời không sống vĩnh cửu? Chỉ có “Vua muôn đời” mới có thể thực hiện được lời hứa ấy.—1 Ti-mô-thê 1:17.

TƯ TƯỞNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: Kinh Thánh dạy rằng “sự khôn-ngoan [của Đức Chúa Trời] không thể dò” vì tư tưởng của ngài cao hơn rất nhiều so với tư tưởng chúng ta (Ê-sai 40:28; 55:9). Thật hợp lý khi Kinh Thánh nêu lên câu hỏi gợi suy nghĩ: “Ai biết được tư tưởng Chúa? Ai dám khuyên bảo Ngài?”.—1 Cô-rinh-tô 2:16, Bản Diễn Ý.

Lợi ích bạn nhận được: Đức Chúa Trời có thể lắng nghe cùng lúc hàng triệu người dâng lời cầu nguyện lên ngài (Thi-thiên 65:2). Thậm chí ngài còn để ý đến mỗi con chim sẻ rơi xuống đất. Liệu tư tưởng của Đức Chúa Trời có bao giờ quá tải khiến ngài không để ý đến bạn và nghe lời cầu nguyện của bạn? Không, vì tư tưởng của ngài không có giới hạn. Hơn nữa, trước mắt Đức Chúa Trời, ‘bạn còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ’.—Ma-thi-ơ 10:29, 31.

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: Kinh Thánh dạy rằng “công-việc Đức Chúa Trời làm từ ban-đầu đến cuối-cùng, người không thể hiểu được” (Truyền-đạo 3:11). Vì thế, chúng ta sẽ không bao giờ biết mọi điều về Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan trong đường lối của Đức Chúa Trời “không ai dò ra được” (Rô-ma 11:33). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẵn sàng tiết lộ đường lối của ngài cho những người muốn làm ngài vui lòng.—A-mốt 3:7.

Con người không thể đo lường, tính toán hoặc hiểu được thời gian hiện hữu, tư tưởng siêu phàm và sự khôn ngoan vô tận của Đấng Tạo Hóa

Lợi ích bạn nhận được: Nếu đọc và tìm hiểu Kinh Thánh, bạn sẽ luôn khám phá ra những điều mới về Đức Chúa Trời và đường lối của ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể đến gần hơn với Cha trên trời cho đến muôn đời.

Bạn có thể hiểu được những điều gì?

Việc không thể hiểu hết các khía cạnh cụ thể về Đức Chúa Trời không có nghĩa là chúng ta không thể biết gì về ngài. Kinh Thánh ghi lại nhiều thông tin giúp chúng ta biết rõ hơn về ngài. Hãy xem vài thí dụ:

DANH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời tự đặt cho ngài một danh. Ngài nói: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta”. Danh của Đức Chúa Trời xuất hiện khoảng 7.000 lần trong Kinh Thánh, nhiều hơn bất cứ tên gọi nào.—Ê-sai 42:8.

Lợi ích bạn nhận được: Trong lời cầu nguyện mẫu, Chúa Giê-su nói: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Bạn có thể dùng danh của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện không? Đức Giê-hô-va sẵn sàng cứu những ai tỏ lòng tôn kính danh ngài.—Rô-ma 10:13.

NƠI NGỰ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: Kinh Thánh dạy rằng có hai thế giới: một thượng giới là nơi ở của các tạo vật thần linh và một hạ giới gồm trái đất, vũ trụ của chúng ta (Giăng 8:23; 1 Cô-rinh-tô 15:44). Trong Kinh Thánh, từ “trời” thường ám chỉ đến thượng giới. Do đó, nơi “ngự” của Đấng Tạo Hóa là ở trên “trời”.—1 Các Vua 8:43.

Lợi ích bạn nhận được: Bạn có thể hình dung rõ hơn về Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va là một đấng có thật và sống ở một nơi có thật. Đấng Tạo Hóa không phải là một lực trừu tượng hiện diện khắp mọi nơi, trong mọi thứ. Tuy nhiên, “không tạo vật nào giấu kín khỏi mặt ngài được”.—Hê-bơ-rơ 4:13.

ĐỨC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: Kinh Thánh dạy rằng Đức Giê-hô-va có những đức tính thu hút. “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4:8). Ngài không bao giờ nói dối (Tít 1:2). Ngài giàu lòng thương xót, nhân từ, chậm giận và không thiên vị (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6; Công vụ 10:34). Nhiều người rất ngạc nhiên khi biết rằng Đấng Tạo Hóa mong muốn được “kết bạn thiết” với những người tôn kính ngài.—Thi-thiên 25:14.

Lợi ích bạn nhận được: Bạn có thể trở thành bạn của Đức Giê-hô-va (Gia-cơ 2:23). Khi biết được những đức tính của ngài, bạn có thể hiểu rõ hơn những lời tường thuật trong Kinh Thánh.

“TÌM-KIẾM NGÀI”

Kinh Thánh mô tả rõ ràng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đấng Tạo Hóa không huyền bí nhưng muốn bạn biết đến ngài. Lời ngài là Kinh Thánh hứa: “Nếu con tìm-kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp” (1 Sử-ký 28:9). Hãy đọc và suy ngẫm những lời tường thuật trong Kinh Thánh để biết rõ hơn về Đức Chúa Trời. Nếu làm thế, Kinh Thánh hứa rằng Đức Chúa Trời ‘sẽ đến gần bạn’.—Gia-cơ 4:8.

Nếu đọc và tìm hiểu Kinh Thánh, bạn sẽ luôn khám phá ra những điều mới về Đức Chúa Trời và đường lối của ngài

Có lẽ bạn thắc mắc: “Làm sao tôi trở thành bạn của Đấng Tạo Hóa được nếu không thể hiểu mọi điều về ngài?”. Hãy xem xét điều này: Người bạn thân của bác sĩ có nhất thiết phải có chuyên môn về y khoa không? Không! Có lẽ người bạn ấy có một nghề khác. Nhưng họ vẫn có thể là bạn thân. Điều thật sự quan trọng là người bạn ấy biết rõ vị bác sĩ có những đức tính nào, thích điều gì và không thích điều gì. Tương tự thế, qua Kinh Thánh, bạn có thể biết được Đức Giê-hô-va là đấng như thế nào, đây là điều thiết yếu để tạo tình bạn với ngài.

Kinh Thánh không ghi lại những điều mập mờ về Đấng Tạo Hóa, nhưng chứa đựng những thông tin cần thiết để chúng ta có thể biết về ngài. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về Giê-hô-va Đức Chúa Trời không? Nhân Chứng Giê-hô-va mời bạn tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí. Bạn hãy liên lạc với các Nhân Chứng tại địa phương hoặc truy cập trang web www.jw.org/vi.