Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Yêu thương người khác

Yêu thương người khác

Vấn đề

Thành kiến không mất đi một sớm một chiều. Như việc loại trừ vi-rút ra khỏi cơ thể, việc loại bỏ thành kiến cũng đòi hỏi nỗ lực và thời gian. Làm thế nào bạn có thể loại bỏ thành kiến ăn sâu trong lòng mình?

Nguyên tắc Kinh Thánh

“Hãy mặc lấy tình yêu thương, vì đó là mối liên kết giúp hợp nhất trọn vẹn”.—CÔ-LÔ-SE 3:14.

Có nghĩa gì? Khi làm điều tốt cho người khác, chúng ta sẽ gần nhau hơn. Càng yêu thương người khác, thành kiến của bạn càng giảm đi. Khi lòng mình được lấp đầy bằng tình yêu thương thì nó sẽ không còn chỗ cho sự thù ghét hoặc khinh thường.

Điều bạn có thể làm

Hãy nghĩ ra những cách cụ thể để cho thấy mình yêu thương người thuộc nhóm mà mình có thành kiến. Không cần phải làm gì to tát, cầu kỳ. Hãy thử một hoặc vài điều sau đây:

Mỗi hành động yêu thương dù là nhỏ cũng giúp bạn đẩy lùi thành kiến

  • Thể hiện phép lịch sự bằng cách giữ cửa hoặc nhường chỗ cho họ trên phương tiện công cộng.

  • Nói vài câu đơn giản với họ, cho dù họ không nói thạo ngôn ngữ của mình.

  • Kiên nhẫn khi họ làm điều gì đó mà bạn không hiểu.

  • Đồng cảm khi họ kể về vấn đề riêng.