Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn chọn đọc Kinh Thánh theo trình tự nào?

Bạn chọn đọc Kinh Thánh theo trình tự nào?

Kinh Thánh chứa đựng sự khôn ngoan thiết thực nhất cho đời sống. Nếu đều đặn đọc và áp dụng những gì học được, bạn “sẽ thành công trong đường lối mình” (Giô-suê 1:8; Thi thiên 1:1-3). Bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời và Con ngài là Chúa Giê-su, và sự hiểu biết đó có thể dẫn đến sự sống vĩnh cửu.​—Giăng 17:3.

Bạn nên đọc Kinh Thánh theo trình tự nào? Có nhiều lựa chọn. Chương trình đọc Kinh Thánh này sẽ giúp bạn đọc các sách trong Kinh Thánh theo thứ tự hoặc theo chủ đề. Chẳng hạn, bạn có thể đọc một số phần để có cái nhìn tổng quan về cách Đức Chúa Trời đối xử với dân Y-sơ-ra-ên xưa. Bạn cũng có thể đọc những phần khác để biết cách hội thánh đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu được thành lập và phát triển. Nếu đọc vài chương mỗi ngày, bạn sẽ đọc hết Kinh Thánh trong một năm.

Chương trình này sẽ giúp bạn đọc Kinh Thánh mỗi ngày, đọc Kinh Thánh trong một năm hoặc bắt đầu đọc Kinh Thánh. Hãy tải về chương trình đọc Kinh Thánh, và bắt đầu ngay hôm nay.