Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

THÁP CANH Số 1 Năm 2023 | Sức khỏe tâm thần​—Kinh Thánh có thể giúp bạn

Trên khắp thế giới, hàng triệu người đang phải vật lộn với vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhiều người thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc, tôn giáo, trình độ học vấn và hoàn cảnh kinh tế đều phải đương đầu với các triệu chứng căng thẳng. Vậy rối loạn tâm thần là gì, và ảnh hưởng đến người ta ra sao? Tạp chí này sẽ xem xét tầm quan trọng của việc tìm phương pháp điều trị y khoa phù hợp cũng như những cách thực tế mà Kinh Thánh có thể giúp người bị bệnh.

 

Khủng hoảng sức khỏe tâm thần toàn cầu

Rối loạn tâm thần có thể ảnh hưởng đến người thuộc mọi độ tuổi và gốc gác. Hãy xem làm thế nào Kinh Thánh có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe tâm thần.

Đấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn

Tại sao bạn có thể tin chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời hiểu suy nghĩ và cảm xúc của bạn hơn bất cứ ai?

1 | Cầu nguyện—“Hãy trút hết mọi lo lắng cho ngài”

Bạn thật sự có thể cầu nguyện với Đấng Tạo Hóa về bất cứ mối lo âu hoặc bận tâm nào không? Lời cầu nguyện có thể giúp người đang vật lộn với sự lo lắng như thế nào?

2 | “Sự an ủi đến từ Kinh Thánh”

Thông điệp Kinh Thánh đưa ra hy vọng có thật, đó là không lâu nữa những cảm xúc đau buồn sẽ chìm vào quên lãng.

3 | Nhận lợi ích từ các gương trong Kinh Thánh

Lời tường thuật của Kinh Thánh về những người nam và nữ có cảm xúc như chúng ta có thể giúp chúng ta thấy bớt đơn độc khi đương đầu với những cảm xúc xáo trộn.

4 | Kinh Thánh có lời khuyên thực tế

Hãy xem việc suy ngẫm những câu Kinh Thánh và đặt mục tiêu hợp lý có thể giúp bạn thế nào để đương đầu với vấn đề sức khỏe tâm thần.

Làm sao để giúp người có vấn đề sức khỏe tâm thần?

Sự hỗ trợ của bạn có thể giúp ích cho một người đang đương đầu với vấn đề sức khỏe tâm thần.