Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va có phải là tín đồ đạo Đấng Ki-tô không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có phải là tín đồ đạo Đấng Ki-tô không?

 Phải. Chúng tôi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô vì những lý do sau đây:

  •   Chúng tôi cố gắng theo sát sự dạy dỗ và cách cư xử của Chúa Giê-su Ki-tô.—1 Phi-e-rơ 2:21.

  •   Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su là chìa khóa dẫn đến sự cứu rỗi, “vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu”.​—Công vụ 4:12.

  •   Khi một người trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va thì họ làm báp-têm nhân danh Chúa Giê-su.​—Ma-thi-ơ 28:18, 19.

  •   Chúng tôi dâng lời cầu nguyện qua danh Chúa Giê-su.​—Giăng 15:16.

  •   Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su là Đầu, hay đấng được ban quyền hành trên mọi người.​—1 Cô-rinh-tô 11:3.

 Tuy nhiên, trong nhiều khía cạnh, chúng tôi không giống các nhóm tôn giáo khác được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Chẳng hạn, chúng tôi tin Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một phần trong Chúa Ba Ngôi (Mác 12:29). Chúng tôi không tin linh hồn bất tử, không tin là có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hành hạ người ta mãi mãi trong địa ngục, hoặc những người dẫn đầu trong các hoạt động tôn giáo phải có chức tước để nâng mình lên trên người khác.​—Truyền-đạo 9:5; Ê-xê-chi-ên 18:4; Ma-thi-ơ 23:8-10.