مزمور ۲‏:‏۱‏-‏۱۲

  • یَهُوَه و مسح‌شده‌اش

    • یَهُوَه به ملت‌ها می‌خندد ‏(‏۴‏)‏

    • یَهُوَه پادشاه برگزیده‌اش را بر تخت می‌نشاند ‏(‏۶‏)‏

    • ‏«به پسر احترام بگذارید» ‏(‏۱۲‏)‏

۲  چرا ملت‌ها شورش می‌کنند،‏و قوم‌ها حرف‌های پوچ و توخالی می‌زنند؟‏* ۲  پادشاهان زمین بر ضدّ یَهُوَه،‏و مسح‌شده‌اش* بلند می‌شوند،‏و حکمرانان بر ضدّ آن‌ها همدست می‌شوند.‏* ۳  آن‌ها می‌گویند:‏ «بیایید زنجیرهایی را که به ما بسته‌اند پاره کنیم،‏و خودمان را از قید و بندشان آزاد کنیم!‏»‏ ۴  یَهُوَه که در آسمان‌ها بر تخت نشسته است،‏ به آن‌ها می‌خندد؛‏کارهایشان از دید او مسخره است.‏ ۵  در آن زمان،‏ او از روی خشم با آن‌ها صحبت می‌کند،‏و با آتش خشمش آن‌ها را به وحشت می‌اندازد،‏ ۶  و می‌گوید:‏ «من پادشاه خود رابر کوه مقدّسم صَهیون بر تخت نشانده‌ام.‏»‏ ۷  پادشاه می‌گوید:‏ «من تصمیم* یَهُوَه را اعلام خواهم کرد؛‏او به من گفت:‏ ‹تو پسر من هستی؛‏من امروز پدر تو شده‌ام.‏ ۸  از من بخواه و من همهٔ ملت‌ها را به عنوان میراث به تو خواهم داد،‏و سراسر زمین را به مالکیت تو درمی‌آورم.‏ ۹  تو آن‌ها را با عصای آهنی خواهی شکست،‏و مثل کوزه‌ای سفالی خرد خواهی کرد.‏›»‏ ۱۰  پس حالا ای پادشاهان عاقلانه عمل کنید؛‏ای داوران زمین،‏ به هشدار توجه کنید.‏* ۱۱  با احترامی عمیق* به یَهُوَه خدمت کنید،‏و در حضورش با عزّت و احترام* شادی کنید.‏ ۱۲  به پسر احترام بگذارید،‏* مبادا خدا* خشمگین شود،‏و شما را نابود کند،‏چون خشم او سریع شعله‌ور می‌شود.‏ شاد و سعادتمندند همهٔ کسانی که به او پناه می‌برند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «به چیزهای پوچ و توخالی فکر می‌کنند؟‏»‏
یا:‏ «مسیحش.‏»‏
یا:‏ «مشورت می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «حکم.‏»‏
یا:‏ «اصلاح را بپذیرید.‏»‏
یا:‏ «با خداترسی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «با لرز.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسر را ببوسید.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «او.‏»‏