مزمور ۹‏:‏۱‏-‏۲۰

  • کارهای شگفت‌انگیز خدا

    • یَهُوَه پناهگاه امن ماست ‏(‏۹‏)‏

    • کسانی که نام یَهُوَه را می‌شناسند به او توکّل می‌کنند ‏(‏۱۰‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با سبک «موت‌لَبِن.‏»‏* ترانه‌ای از داوود.‏* א [‏الف‏]‏ ۹  ای یَهُوَه،‏ تو را با تمام دلم ستایش می‌کنم،‏و دربارهٔ کارهای شگفت‌انگیز تو صحبت می‌کنم.‏ ۲  ای خدای متعال،‏ تو شادی من هستی و به تو افتخار می‌کنم؛‏من برای ستایش نامت سرود می‌خوانم.‏* ב [‏ب‏]‏ ۳  وقتی دشمنانم عقب‌نشینی کنند،‏در حضور تو می‌افتند و نابود می‌شوند.‏ ۴  تو از حق من دفاع می‌کنی؛‏تو بر تخت نشسته‌ای و عادلانه داوری می‌کنی.‏ ג [‏ج‏]‏ ۵  تو ملت‌ها را توبیخ کرده‌ای و شریران را از بین برده‌ای؛‏تو نامشان را برای همیشه از صفحهٔ روزگار پاک کرده‌ای.‏ ۶  دشمنان برای همیشه نیست و نابود شده‌اند؛‏تو شهرهایشان را از بیخ و بُن ویران کرده‌ای،‏و دیگر کسی از آن‌ها یاد نمی‌کند.‏ ה [‏هـ‍‏]‏ ۷  اما یَهُوَه تا ابد پادشاه است؛‏او تختش را برای داوری برقرار کرده است.‏ ۸  او ساکنان زمین را عادلانه داوری خواهد کرد؛‏او برای ملت‌ها احکام* عادلانه‌ای صادر خواهد کرد.‏ ו [‏و‏]‏ ۹  یَهُوَه پناهگاه امنی است برای رنج‌دیدگان؛‏پناهگاه امنی در دوران سخت.‏ ۱۰  کسانی که نام تو را می‌شناسند،‏ به تو توکّل می‌کنند،‏چون تو ای یَهُوَه،‏ هرگز کسانی را که به دنبال تو هستند ترک نمی‌کنی.‏ ז [‏ز‏]‏ ۱۱  برای ستایش یَهُوَه که در صَهیون ساکن است،‏ سرود بخوانید!‏کارهای او را به قوم‌ها اعلام کنید،‏ ۱۲  چون او رنج‌دیدگان را به یاد می‌آورد و انتقام خونشان را می‌گیرد،‏و فریاد کمکشان را فراموش نمی‌کند.‏ ח [‏ح‏]‏ ۱۳  ای یَهُوَه،‏ ببین کسانی که از من متنفرند،‏ چطور عذابم می‌دهند.‏بر من رحم کن* و مرا از چنگ مرگ نجات بده،‏ ۱۴  تا تو را به خاطر کارهایت،‏ کنار دروازه‌های شهر* صَهیون ستایش کنم،‏و به خاطر این که مرا نجات داده‌ای شادی کنم.‏ ט [‏ط‏]‏ ۱۵  ملت‌ها در چاهی که برای دیگران کنده بودند،‏ افتاده‌اند؛‏آن‌ها* در دامی که برای دیگران گذاشته بودند،‏ گرفتار شده‌اند.‏ ۱۶  یَهُوَه به دلیل داوری‌هایی که به اجرا می‌گذارد،‏ معروف است.‏ شریران در دامی که به دست خودشان گذاشتند گرفتار شده‌اند.‏ هِجایون.‏* (‏سِلاه‏)‏ י [‏ی‏]‏ ۱۷  شریران و تمام ملت‌هایی که خدا را فراموش کرده‌اند،‏به قبر* می‌روند و نابود می‌شوند.‏ ۱۸  اما خدا فقیران را فراموش نمی‌کند،‏و امید فروتنان هیچ وقت از بین نمی‌رود.‏ כ [‏ک‏]‏ ۱۹  ای یَهُوَه،‏ بلند شو و ملت‌ها را داوری کن!‏ نگذار انسان* بر تو پیروز شود!‏ ۲۰  ای یَهُوَه،‏ ملت‌ها را به ترس و وحشت بیندازتا بدانند که انسان‌هایی فانی هستند و بس!‏ (‏سِلاه‏)‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
احتمالاً مزمور ۹ و ۱۰ هر دو یک شعر بودند و حرف اول بیت‌های آن شعر،‏ به ترتیبِ حروف الفبای عبری بود.‏
یا:‏ «آهنگ می‌سازم.‏»‏
یا:‏ «احکام قضایی.‏»‏
یا:‏ «لطفت را نصیب من کن.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «دختر.‏»‏
یا:‏ «پاهایشان.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
یا:‏ «انسان فانی.‏»‏