مزمور ۴‏:‏۱‏-‏۸

  • دعایی که نشانگر توکّل مزمورنویس به خداست

    • ‏«هر وقت خشمگین می‌شوید،‏ مراقب باشید که به گناه کشیده نشوید» ‏(‏۴‏)‏

    • ‏«با خیال راحت دراز می‌کشم و می‌خوابم» ‏(‏۸‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با همراهی سازهای زِهی.‏ ترانه‌ای از داوود.‏ ۴  ای خدای عادل من،‏ وقتی دعا می‌کنم،‏ به من جواب بده.‏ وقتی زیر فشارم،‏ راهی باز کن تا نجات پیدا کنم.‏ به من رحم* کن و دعایم را بشنو.‏ ۲  ای مردم،‏* تا کی به جای این که به من احترام بگذارید،‏ مرا تحقیر می‌کنید؟‏ تا کی چیزهای بی‌ارزش را دوست دارید و دنبال دروغ می‌روید؟‏ (‏سِلاه‏)‏* ۳  بدانید که یَهُوَه به وفادارانش لطف خاصّی دارد؛‏*وقتی به یَهُوَه دعا کنم،‏ او مرا می‌شنود.‏ ۴  هر وقت خشمگین می‌شوید،‏ مراقب باشید که گناه نکنید.‏ وقتی به بستر می‌روید،‏ در سکوت تعمّق کنید.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۵  قربانی‌هایتان را با دلی پاک تقدیم کنید،‏و به یَهُوَه توکّل کنید.‏ ۶  خیلی‌ها می‌گویند:‏ «چه کسی در حق ما خوبی می‌کند؟‏»‏ ای یَهُوَه،‏ بگذار نور چهره‌ات بر ما بتابد.‏ ۷  تو دلم را از شادی لبریز کرده‌ای؛‏تو مرا از کسانی که انبارهایشان پر از غلّه و شراب تازه است،‏ شادتر کرده‌ای.‏ ۸  با خیال راحت دراز می‌کشم و می‌خوابم،‏چون فقط تو ای یَهُوَه،‏ مرا در امنیت نگه می‌داری.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «لطف.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران انسان.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «وفادارانش را برای خودش جدا کرده است.‏»‏