مزمور ۲۱‏:‏۱‏-‏۱۳

  • برکت‌هایی که شامل حال پادشاهی می‌شود که توکّلش به یَهُوَه است

    • عمر طولانی به پادشاه داده می‌شود ‏(‏۴‏)‏

    • شکست دشمنان خدا ‏(‏۸-‏۱۲‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان.‏ ترانه‌ای از داوود.‏ ۲۱  ای یَهُوَه،‏ به خاطر قدرت تو،‏ پادشاه شادی می‌کند؛‏او به دلیل کارهای نجات‌بخش تو بسیار شاد است!‏ ۲  تو آرزوی قلبی‌اش را برآورده کرده‌ای،‏و هر چه از تو خواسته از او دریغ نکرده‌ای.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۳  تو به او برکت‌های فراوان می‌دهی،‏و تاجی از طلای خالص* بر سرش می‌گذاری.‏ ۴  او از تو عمر طولانی خواست و تو خواسته‌اش را برآورده کردی،‏و به او عمری طولانی و ابدی دادی.‏ ۵  کارهای نجات‌بخش تو جلال فراوانی به او می‌دهد.‏ تو به او عزّت و جلال می‌دهی.‏ ۶  تو تا ابد به او برکت می‌دهی،‏و او را با حضورت شاد و خوشحال می‌کنی؛‏ ۷  چون پادشاه به یَهُوَه توکّل می‌کند،‏و به خاطر محبت پایدارِ* خدای متعال همیشه استوار می‌ماند.‏* ۸  دست تو تمام دشمنانت را به چنگ خواهد آورد،‏و دست راست تو همهٔ کسانی را که از تو متنفرند گرفتار خواهد کرد.‏ ۹  وقتی در زمان معین بیایی،‏ آن‌ها را طوری نابود خواهی کرد که انگار در کورهٔ آتش افتاده‌اند.‏ یَهُوَه با خشم خود دشمنانش را نابود خواهد کرد و آتش،‏ آن‌ها را از بین خواهد برد.‏ ۱۰  تو نسل* آن‌ها را از روی زمین،‏و فرزندانشان را از بین انسان‌ها محو و نابود خواهی کرد،‏ ۱۱  چون سعی کردند در حق تو بدی کنند.‏آن‌ها نقشه‌های شریرانه کشیده‌اند،‏ ولی موفق نمی‌شوند.‏ ۱۲  وقتی با کمانت آن‌ها را هدف می‌گیری،‏مجبورشان می‌کنی که عقب‌نشینی کنند.‏ ۱۳  ای یَهُوَه،‏ بلند شو و قدرتت را نشان بده.‏ ما به دلیل قدرت عظیمت،‏ با سرود تو را ستایش می‌کنیم.‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «تصفیه‌شده.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «هیچ وقت لغزش نمی‌خورد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «ثمرهٔ.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «می‌سراییم و آهنگ می‌سازیم.‏»‏