مزمور ۹۹‏:‏۱‏-‏۹

  • یَهُوَه پادشاه مقدّس است

    • او بالای کَرّوبیان بر تخت نشسته است ‏(‏۱‏)‏

    • خدا بخشنده است،‏ اما بدکاران را مجازات می‌کند ‏(‏۸‏)‏

۹۹  ای قوم‌ها بترسید،‏ چون یَهُوَه پادشاه شده است!‏ ای زمین بلرز،‏ چون خداوند بالای* کَرّوبیان* بر تخت پادشاهی نشسته است!‏ ۲  یَهُوَه در صَهیون بزرگ است،‏و بر تمام قوم‌ها متعال.‏ ۳  خدایا بگذار مردم نام بزرگ تو را ستایش کنند،‏چون نامت محترم* و مقدّس است.‏ ۴  تو پادشاه پرقدرتی هستی که عدالت را دوست دارد.‏ تو معیارهای درست را تعیین کرده‌ای،‏ و عدل و انصاف را در اسرائیل برقرار کرده‌ای.‏ ۵  یَهُوَه،‏ خدای ما را جلال دهید و جلوی او* تعظیم کنید،‏چون او خدای مقدّس است.‏ ۶  موسی و هارون از کاهنان او بودند،‏و سموئیل هم در میان کسانی بود که در دعا نام خدا را به کار می‌بردند.‏* وقتی از یَهُوَه کمک می‌خواستند،‏او به دعای آن‌ها جواب می‌داد.‏ ۷  او از میان ستون ابر با آن‌ها صحبت می‌کرد،‏ و آن‌ها به یادآوری‌ها و دستورات او عمل می‌کردند.‏ ۸  ای یَهُوَه خدای ما،‏ تو به دعاهای آن‌ها جواب دادی.‏ تو به آن‌ها نشان دادی که خدایی بخشنده هستی،‏اما در عین حال،‏ آن‌ها را به خاطر گناهانشان مجازات کردی.‏ ۹  یَهُوَه خدایمان را جلال دهید،‏و او را در کوه مقدّسش بپرستید،‏*چون یَهُوَه خدایمان مقدّس است.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «در میان.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «پرابهت.‏»‏
یا:‏ «جلوی زیرپایی او.‏»‏
یا:‏ «که نام خدا را می‌خواندند.‏»‏
یا:‏ «تعظیم کنید.‏»‏