مزمور ۸۹‏:‏۱‏-‏۵۲

 • سرودی در وصف محبت پایدار یَهُوَه

  • عهدی که خدا با داوود بست ‏(‏۳‏)‏

  • نسل داوود تا ابد باقی می‌مانند ‏(‏۴‏)‏

  • پادشاه برگزیدهٔ خدا او را «پدر» خطاب می‌کند ‏(‏۲۶‏)‏

  • عهدی که خدا با داوود بست معتبر است ‏(‏۳۴-‏۳۷‏)‏

  • ‏«چه کسی می‌تواند خودش را از چنگ قبر نجات دهد؟‏» ‏(‏۴۸‏)‏

مَسکیلِ* ایتانِ زِراحی.‏ ۸۹  ای یَهُوَه،‏ تا ابد در وصف محبت پایدار* تو سرود می‌خوانم،‏ و تمام نسل‌های آینده را از وفاداری‌ات باخبر می‌کنم،‏ ۲  چون گفتم:‏ «محبت بی‌کران تو تا ابد پایدار می‌ماند،‏*و وفاداری‌ات در آسمان‌ها پابرجا.‏»‏ ۳  خدا گفت:‏ «من با خادم برگزیده‌ام عهد بسته‌ام،‏و برای خادمم داوود این قسم را خورده‌ام:‏ ۴  ‏‹من نسل تو را تا ابد برقرار می‌کنم،‏و کاری می‌کنم که همیشه یک نفر از نسل تو بر تخت پادشاهی بنشیند.‏›» (‏سِلاه‏)‏ ۵  ای یَهُوَه،‏ آسمان‌ها کارهای شگفت‌انگیز تو را ستایش می‌کنند؛‏جماعت مقدّسان،‏ وفاداری‌ات را می‌ستایند.‏ ۶  کیست که بتواند در آسمان‌ها خودش را با یَهُوَه مقایسه کند؟‏ کدام یک از پسران* خدا مانند یَهُوَه است؟‏ ۷  خدا در شورای مقدّسان پرابهت است؛‏همهٔ اطرافیانش او را خدای بزرگ می‌دانند و به او احترام می‌گذارند.‏ ۸  ای یاه،‏ ای یَهُوَه خدای لشکرها،‏هیچ کس مثل تو قدرتمند نیست!‏ تو از هر جهت وفاداری!‏ ۹  تو بر دریاها تسلّط داری،‏و موج‌های خروشانِ آن‌ها را آرام می‌کنی.‏ ۱۰  رَحَب* را در هم کوبیدی و از بین بردی.‏ با بازوی پرقدرتت دشمنانت را پراکنده کردی.‏ ۱۱  آسمان‌ها و زمین مال تو هستند!‏تو زمین حاصلخیز و هر چیزی را که در آن است،‏ به وجود آورده‌ای!‏ ۱۲  شمال و جنوب را تو به وجود آورده‌ای؛‏کوه‌های تابور و حِرمون نام تو را با شادی ستایش می‌کنند.‏ ۱۳  دست تو توانا،‏و بازوی تو پرقدرت است.‏دست راستت پیروزمندانه بلند شده است.‏ ۱۴  حکمرانی تو بر اساس عدل و انصاف است؛‏در همهٔ کارهایت وفاداری و محبت پایدارت دیده می‌شود.‏ ۱۵  شاد و سعادتمندند قومی که تو را با شادی ستایش می‌کنند.‏ ای یَهُوَه،‏ آن‌ها در پرتو نور لطفت* قدم برمی‌دارند.‏ ۱۶  قوم تو تمام روز به خاطر نامت شادی می‌کنند،‏و به خاطر عدالتت سربلندند.‏ ۱۷  تو به قومت قوّت و عزّت می‌دهی،‏و چون از ما راضی هستی،‏ قدرتمان روزبه‌روز بیشتر می‌شود.‏* ۱۸  پادشاه ما از طرف یَهُوَه است؛‏او که مثل سپر ماست از طرف خدای مقدّسِ اسرائیل است.‏ ۱۹  در آن زمان،‏ تو در رؤیایی به وفادارانت گفتی:‏ ‏«من شخصی قوی از میان قومم انتخاب کرده‌ام،‏او را سربلند کرده‌ام و به او قدرت داده‌ام.‏ ۲۰  من خادمم داوود را انتخاب کرده‌ام،‏و او را با روغن مقدّسم مسح کرده‌ام.‏ ۲۱  با دستم از او حمایت،‏و با بازویم او را تقویت خواهم کرد.‏ ۲۲  هیچ دشمنی نمی‌تواند به‌زور از او خراج* بگیرد،‏و بدکاران نمی‌توانند به او ظلم و ستم کنند.‏ ۲۳  من جلوی چشم او دشمنانش را نیست و نابود می‌کنم،‏و کسانی را که از او نفرت دارند از بین می‌برم.‏ ۲۴  وفاداری و محبت پایدارم همیشه شامل حالش می‌شود،‏و به خاطر نام من،‏ قدرتش روزبه‌روز بیشتر می‌شود.‏* ۲۵  من دریا را به دست او می‌دهم،‏و رودخانه‌ها را به دست راستش.‏ ۲۶  آن وقت او به من می‌گوید:‏ ‹تو پدر من هستی،‏خدای من و صخرهٔ نجات من.‏›‏* ۲۷  من او را به عنوان نخست‌زادهٔ خودم تعیین می‌کنم،‏و به او مقامی بالاتر از تمام پادشاهان زمین می‌دهم.‏ ۲۸  محبت پایدارم را تا ابد به او نشان می‌دهم.‏عهدی که با او بستم،‏ هیچ وقت بی‌اعتبار نمی‌شود.‏ ۲۹  من نسل او را تا ابد برقرار می‌کنم،‏و تا وقتی که آسمان‌ها وجود دارند،‏ تخت پادشاهی را از او نمی‌گیرم.‏ ۳۰  اما اگر پسرانش از دستوراتم سرپیچی کنند،‏و طبق احکام من رفتار نکنند،‏ ۳۱  اگر قوانین مرا زیر پا بگذارند،‏و از فرمان‌های من اطاعت نکنند،‏ ۳۲  من آن‌ها را به خاطر نافرمانی‌شان* با ترکه مجازات می‌کنم،‏و آن‌ها را به خاطر خطاهایشان با شلاق تنبیه می‌کنم.‏ ۳۳  اما هیچ وقت داوود را از محبت پایدارم محروم نمی‌کنم،‏و همیشه به قولم وفا می‌کنم.‏ ۳۴  عهدم را نمی‌شکنم،‏و حرفم را تغییر نمی‌دهم.‏ ۳۵  یک بار برای همیشه به ذات مقدّسم قسم خوردم،‏و به داوود دروغ نمی‌گویم.‏ ۳۶  من نسل او را تا ابد برقرار می‌کنم،‏و تخت پادشاهی‌اش مثل خورشید همیشه در حضور من پابرجا می‌ماند.‏ ۳۷  حکمرانی او مثل ماه که شاهدی امین در آسمان است،‏تا ابد پایدار می‌ماند.‏» (‏سِلاه‏)‏ ۳۸  اما تو ای خدا،‏ پادشاه برگزیده‌ات را ترک و رد کرده‌ای،‏و از دست مسح‌شده‌ات خشمگین شده‌ای.‏ ۳۹  تو عهدی را که با خادمت بستی باطل کرده‌ای،‏و تاج او را بر زمین انداخته‌ای و آن را بی‌حرمت کرده‌ای!‏ ۴۰  همهٔ حصارهای سنگی او را فرو ریخته‌ای،‏و سنگرهایش* را با خاک یکسان کرده‌ای.‏ ۴۱  هر کسی که از راه می‌رسد،‏ اموال او را غارت می‌کند؛‏او در دید همسایگانش رسوا شده است.‏ ۴۲  کاری کرده‌ای که دشمنانش بر او پیروز شوند،‏و از شادی پایکوبی کنند.‏ ۴۳  شمشیرش را کُند کرده‌ای،‏و در میدان جنگ به او کمک نکرده‌ای.‏ ۴۴  شکوه و عظمتش را از او گرفته‌ای،‏و تخت پادشاهی‌اش را واژگون کرده‌ای.‏ ۴۵  دوران جوانی‌اش را کوتاه کرده‌ای،‏و لباس رسوایی را به او پوشانده‌ای.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۴۶  ای یَهُوَه،‏ تا کی ما را نادیده می‌گیری؟‏ تا ابد؟‏ تا کی خشمت مثل آتش،‏ شعله‌ور خواهد بود؟‏ ۴۷  فراموش نکن که عمرم چقدر کوتاه است!‏ آیا انسان را بدون هیچ هدف و مقصودی آفریدی؟‏ ۴۸  چه کسی می‌تواند تا ابد زندگی کند و مرگ را نبیند؟‏ چه کسی می‌تواند خودش را از چنگ قبر* نجات دهد؟‏ (‏سِلاه‏)‏ ۴۹  ای یَهُوَه،‏ آن محبت پایداری که قبلاً به ما نشان می‌دادی،‏ کجاست؟‏تو که وفاداری،‏ برای داوود قسم خوردی که محبت پایدارت را از ما دریغ نمی‌کنی!‏ ۵۰  ای یَهُوَه،‏ ببین که مردم چطور به بندگانت طعنه می‌زنند؛‏ببین که چطور باید توهین‌های آن‌ها را تحمّل کنم!‏ ۵۱  ای یَهُوَه،‏ دشمنانت به پادشاه برگزیده‌ات توهین می‌کنند،‏و به مسح‌شده‌ات هر جا که می‌رود اهانت می‌کنند.‏ ۵۲  سپاس بر یَهُوَه تا ابد!‏ آمین!‏ آمین!‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «بنا می‌شود.‏»‏
یا:‏ «فرشتگان.‏»‏
احتمالاً منظور مصر یا حاکم مصر است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «چهره‌ات.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شاخمان بلند می‌شود.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
تحت‌اللفظی:‏ «شاخش بلند می‌شود.‏»‏
یا:‏ «نجات‌دهندهٔ پرقدرت من.‏»‏
یا:‏ «سرکشی‌شان.‏»‏
یا:‏ «استحکاماتش؛‏ خاکریزهایش.‏»‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏