مزمور ۳۰‏:‏۱‏-‏۱۲

  • عزاداری به شادی تبدیل می‌شود

    • ‏«لطف یَهُوَه دائمی است» ‏(‏۵‏)‏

سرودی برای افتتاح معبد.‏ ترانه‌ای از داوود.‏ ۳۰  ای یَهُوَه،‏ تو را جلال می‌دهم،‏ چون مرا نجات دادی؛‏*تو نگذاشتی که دشمنانم به خاطر درد و رنجم شادی کنند.‏ ۲  ای یَهُوَه خدای من،‏ با فریاد از تو کمک خواستم و تو مرا شفا دادی.‏ ۳  ای یَهُوَه،‏ تو مرا* از قبر* بیرون کشیدی.‏ تو مرا زنده نگه داشتی و از فرو رفتن در گودال مرگ نجاتم دادی.‏ ۴  ای کسانی که به یَهُوَه وفادارید،‏ او را با خواندن سرود،‏* ستایش کنید؛‏نام مقدّس* او را ستایش کنید؛‏ ۵  چون گرفتار شدن به خشم او فقط برای یک لحظه است،‏اما برخورداری از لطف او همهٔ عمر را در بر می‌گیرد.‏ ممکن است شبی با گریه بگذرد،‏ ولی صبح فریاد شادی جای آن را می‌گیرد.‏ ۶  وقتی راحت و آسوده بودم،‏ گفتم:‏ ‏«هرگز از پا در نمی‌آیم.‏»‏* ۷  ای یَهُوَه،‏ وقتی مورد لطف تو قرار داشتم،‏ مرا مثل کوه،‏ قوی و محکم می‌کردی.‏ ولی وقتی از من رو برگرداندی،‏ ترس و اضطراب به سراغم آمد.‏ ۸  ای یَهُوَه،‏ دائم به درگاهت دعا کردم؛‏ای یَهُوَه،‏ همیشه به تو التماس می‌کردم که به من لطف کنی.‏ ۹  مرگ* من برای تو چه نفعی دارد و اگر به گور* بروم چه سودی به تو می‌رسد؟‏ آیا خاک می‌تواند تو را ستایش کند،‏ یا از وفاداری تو خبر دهد؟‏ ۱۰  ای یَهُوَه،‏ دعایم را بشنو و به من لطف کن.‏ ای یَهُوَه،‏ یاور من باش.‏ ۱۱  تو کاری کردی که به جای سوگواری،‏ از شادی برقصم؛‏پَلاس را از تنم بیرون آوردی و لباس شادی تنم کردی،‏ ۱۲  تا برای ستایش تو سرود بخوانم و ساکت نمانم.‏ ای یَهُوَه خدای من،‏ تو را تا ابد ستایش می‌کنم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «مرا از گودال بیرون کشیدی.‏»‏
یا:‏ «جانم را.‏»‏
یا:‏ «شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏
یا:‏ «نواختن ساز.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «برای بزرگداشت قدّوسیت او.‏»‏
یا:‏ «لغزش نمی‌خورم؛‏ تکان نمی‌خورم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «خون.‏»‏
یا:‏ «گودال.‏»‏