مزمور ۱۲۱‏:‏۱‏-‏۸

  • یَهُوَه از قومش محافظت می‌کند

    • ‏«کمک من از طرف یَهُوَه می‌آید» ‏(‏۲‏)‏

    • یَهُوَه هیچ وقت به خواب نمی‌رود ‏(‏۳،‏ ۴‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم،‏ موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ ۱۲۱  به کوه‌ها چشم می‌دوزم،‏ و می‌گویم:‏ «از کجا برایم کمک می‌رسد؟‏»‏ ۲  کمک من از طرف یَهُوَه می‌آید،‏او که آسمان و زمین را آفرید.‏ ۳  او هیچ وقت نمی‌گذارد که پایت بلغزد.‏ او که از تو محافظت می‌کند،‏ همیشه بیدار است!‏ ۴  خدایی که از اسرائیل محافظت می‌کند،‏همیشه بیدار است و هیچ وقت به خواب نمی‌رود!‏ ۵  یَهُوَه حافظ توست.‏ یَهُوَه محافظی* در سمت راست توست.‏ ۶  نه آفتاب در روز به تو آسیب می‌رساند،‏و نه مهتاب در شب.‏ ۷  یَهُوَه از تو در مقابل هر بلایی* محافظت می‌کند.‏ او حافظ جان توست.‏ ۸  یَهُوَه از تو در همهٔ کارهایت* محافظت می‌کند،‏از الآن و تا ابد!‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «سایه‌ای.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آسیبی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «رفت و آمدهایت.‏»‏