مزمور ۱۳۱‏:‏۱‏-‏۳

  • مثل بچه‌ای شیرخواره حس آرامش دارم

    • ‏«در پی کارهایی که در توانم نیست نبوده‌ام» ‏(‏۱‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ مزمور داوود.‏ ۱۳۱  ای یَهُوَه،‏ ذرّه‌ای غرور در دلم نیست،‏و اثری از تکبّر در چشمانم نیست.‏در پی کارهایی که در توانم نیست نبوده‌ام،‏و دنبال چیزهایی که خارج از درکم است نرفته‌ام.‏ ۲  برعکس،‏ خودم را آرام کرده‌ام و نگرانی‌هایم را کنار گذاشته‌ام؛‏مثل بچه‌ای شیرخواره در بغل مادرش،‏حس آرامش و رضایت دارم.‏ ۳  ای قوم اسرائیل،‏ برای یَهُوَه انتظار بکشید،‏از حالا تا ابد!‏

پاورقی‌ها