مزمور ۱۰۴‏:‏۱‏-‏۳۵

  • خدا را به دلیل شگفتی‌های آفرینش ستایش کنید!‏

    • قرار است کرهٔ زمین تا ابد باقی بماند ‏(‏۵‏)‏

    • نان و شراب،‏ هدیه‌ای برای انسان‌هاست ‏(‏۱۵‏)‏

    • ‏«کارهای دست تو چقدر زیادند!‏» ‏(‏۲۴‏)‏

    • ‏«اگر نیروی حیاتشان را از آن‌ها بگیری،‏ می‌میرند و به خاک برمی‌گردند» ‏(‏۲۹‏)‏

۱۰۴  ای جان من،‏ یَهُوَه را ستایش کن!‏ ای یَهُوَه،‏ خدای من،‏ چه پرشکوه و پرعظمت هستی!‏ تو لباس عزّت و جلال را به تن کرده‌ای!‏ ۲  نور را مثل لباس به خودت پیچیده‌ای،‏و آسمان‌ها را مثل خیمه‌ای پهن کرده‌ای.‏ ۳  خانه‌ات را بالای ابرها بنا کرده‌ای.‏*ابرها را ارابهٔ خودت ساخته‌ای،‏و بر بال‌های باد سوار شده‌ای.‏ ۴  تو کاری کرده‌ای که فرشتگانت موجودات روحی پرقدرتی باشند،‏و از آن‌ها که خدمتگزارانت هستند مثل شعله‌های آتش استفاده می‌کنی.‏ ۵  ای خدا،‏ تو زمین را استوار کردی،‏و تا ابد هیچ کس نمی‌تواند آن را از جایش تکان دهد.‏ ۶  تو آب‌های عمیق را مثل لباس به زمین پوشاندی.‏ سطح آب‌ها بالاتر از کوه‌ها بود.‏ ۷  اما آب‌ها از صدای بلند تو فروکش کردند،‏*و از شنیدن صدای رعدآسای تو از ترس پا به فرار گذاشتند.‏ ۸  به این ترتیب،‏ آب‌ها به جاهایی که برایشان تعیین کردی جاری شدند،‏و کوه‌ها بلندتر شدند و درّه‌ها عمیق‌تر.‏ ۹  برای آب‌ها حد و مرزی تعیین کردی تا از آن نگذرند،‏و دوباره تمام زمین را نپوشانند.‏ ۱۰  در درّه‌ها چشمه‌ها به وجود آوردی،‏و آب آن‌ها را در کوهستان‌ها جاری کردی.‏ ۱۱  تمام حیوانات وحشی،‏ از این چشمه‌ها می‌نوشند،‏و خرهای وحشی تشنگی‌شان را برطرف می‌کنند.‏ ۱۲  پرندگان کنار چشمه‌ها لانه می‌سازند،‏و روی شاخه‌های درختان سرسبز آواز می‌خوانند.‏ ۱۳  از آسمان* بر کوه‌ها باران می‌بارانی،‏ و زمین را با نعمت‌هایت پر می‌کنی.‏ ۱۴  تو علف را برای گاوها می‌رویانی،‏و گیاهان را برای انسان‌هاتا آن‌ها بتوانند غذایشان را از زمین تهیه کنند،‏ ۱۵  و این نعمت‌ها را به دست آورند:‏ شراب که باعث خوشی دل می‌شود،‏روغن که پوست چهره را صاف و برّاق می‌کند،‏و نان که به انسان قوّت و نیرو می‌دهد.‏* ۱۶  ای یَهُوَه،‏ درختان تو سیراب می‌شوند؛‏درختان سِدری که در لبنان کاشتی سبز و خُرمند.‏ ۱۷  پرندگان روی درختان سِدر لانه می‌سازند،‏ و آشیانهٔ لک‌لک‌ها روی شاخه‌های درختان صنوبر* است.‏ ۱۸  کوه‌های بلند،‏ چراگاه‌های بزهای کوهی است،‏و صخره‌ها پناهگاه خرگوش‌های کوهی.‏ ۱۹  ماه را برای تعیین فصل‌ها به وجود آوردی،‏و خورشید را برای تعیین روزها.‏* ۲۰  به فرمان تو شب می‌شود،‏و همهٔ حیوانات وحشی جنگل در تاریکی شب پرسه می‌زنند.‏ ۲۱  شیرهای جوان برای طعمه غرّش می‌کنند،‏و روزی‌شان را از خدا می‌خواهند.‏ ۲۲  وقتی آفتاب طلوع می‌کند،‏آن‌ها به آشیانه‌هایشان برمی‌گردند و می‌خوابند.‏ ۲۳  انسان‌ها برای کسب و کار از خانه بیرون می‌روند،‏و تا شب به کارشان مشغولند.‏ ۲۴  ای یَهُوَه،‏ کارهای دست تو چقدر زیادند!‏ همهٔ آن‌ها را با حکمت ساختی،‏ و زمین از آفریده‌های تو پر است.‏ ۲۵  برای مثال،‏ دریاها بزرگ و وسیع هستند،‏و جانوران بی‌شماری در آن‌ها زندگی می‌کنند،‏ چه بزرگ و چه کوچک.‏ ۲۶  کشتی‌ها بر روی آب‌ها سفر می‌کنند،‏و لِویاتان* که تو آفریدی،‏ در آب‌ها بازی می‌کند.‏ ۲۷  تمام مخلوقات تو منتظرندتا روزی‌شان را به‌موقع به آن‌ها بدهی.‏ ۲۸  هر چه به آن‌ها می‌دهی،‏ خوراکشان می‌شود.‏* وقتی روزی‌شان را فراهم می‌کنی،‏* آن‌ها با نعمت‌های تو سیر می‌شوند.‏ ۲۹  اما وقتی روی خود را از آن‌ها برمی‌گردانی،‏ سخت پریشان می‌شوند.‏ اگر نیروی حیاتشان* را از آن‌ها بگیری،‏ می‌میرند و به خاک برمی‌گردند.‏ ۳۰  وقتی روح مقدّست را می‌فرستی،‏ همه چیز آفریده می‌شود،‏و زندگی تازه روی زمین به وجود می‌آید.‏ ۳۱  شکوه و جلال یَهُوَه جاودانی است.‏ یَهُوَه از کارهای دستش شاد می‌شود.‏ ۳۲  خدا به زمین نگاه می‌کند و زمین به لرزه درمی‌آید؛‏کوه‌ها را لمس می‌کند و دود از آن‌ها بلند می‌شود.‏ ۳۳  تا آخر عمرم،‏ برای یَهُوَه سرود می‌خوانم،‏و تا زنده‌ام برای ستایش خدایم،‏ آواز می‌خوانم.‏* ۳۴  امیدوارم که فکرهایم مایهٔ خشنودی یَهُوَه باشد،‏ چون او شادی من است.‏ ۳۵  گناهکاران از روی زمین محو خواهند شد،‏و شریران دیگر وجود نخواهند داشت!‏ ای جان من،‏ یَهُوَه را ستایش کن!‏ ای مردم،‏ یاه را ستایش کنید!‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «تیرک‌های خانه‌ات را بالای آب‌ها نصب کرده‌ای.‏»‏
یا:‏ «فرار کردند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «اتاق‌های بالایت.‏»‏
یا:‏ «دل انسان فانی را تقویت می‌کند.‏»‏
یا:‏ «سَرو کوهی.‏»‏
یا:‏ «و خورشید وقت غروبش را می‌داند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «جمع می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «وقتی دستت را باز می‌کنی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «روحشان.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «روح.‏»‏
یا:‏ «ساز می‌زنم.‏»‏
یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏