مزمور ۲۳‏:‏۱‏-‏۶

  • ‏«یَهُوَه شبان من است»‏

    • ‏«به هیچ چیز محتاج نمی‌شوم» ‏(‏۱‏)‏

    • ‏«به من نیروی تازه می‌دهد» ‏(‏۳‏)‏

    • ‏«جامم را لبریز می‌کنی» ‏(‏۵‏)‏

ترانه‌ای از داوود ۲۳  یَهُوَه شبان من است؛‏ پس به هیچ چیز محتاج نمی‌شوم.‏ ۲  مرا در چراگاه‌های سرسبز می‌خواباند،‏و برای استراحت به جاهای پر آب* هدایت می‌کند.‏ ۳  به من* نیروی تازه می‌دهد،‏ و مرا به خاطر نامش به راه‌های درست هدایت می‌کند.‏ ۴  حتی اگر در درّهٔ سایه‌های سیاه قدم بردارم،‏نمی‌ترسم که آسیبی به من برسد،‏چون تو با من هستی؛‏عصا و چوبدستی تو به من قوّت قلب* می‌دهد.‏ ۵  در حضور دشمنانم سفره‌ای رنگین برایم پهن می‌کنی.‏ روغن طراوت‌بخش بر سرم می‌ریزی،‏*و جامم را لبریز می‌کنی.‏ ۶  مطمئنم که نیکویی و محبت بی‌پایانت* در تمام روزهای زندگی‌ام با من است؛‏تا زنده‌ام در خانهٔ تو ای یَهُوَه ساکن خواهم بود.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «و به سوی آب‌های آرام.‏»‏
یا:‏ «جانم.‏»‏
یا:‏ «تسلی؛‏ دلگرمی.‏»‏
یا:‏ «به سرم روغن می‌مالی.‏»‏
یا:‏ «محبت پایدارت.‏» رجوع به واژه‌نامه.‏