مراجعه به متن

ابزارهایی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس

با کمک ابزارهایی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس می‌توانید کلام خدا را عمیق‌تر مطالعه کنید و آن را بهتر درک کنید.‏ از کتاب مقدّس آنلاین که ویژگی‌های زیادی برای مطالعه دارد استفاده کنید و با کمک ویدیوهایی در مورد کتاب مقدّس،‏ واژه‌یاب و غیره آن را بهتر کنید.‏

کتاب مقدّس را آنلاین بخوانید

ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس را که ترجمه‌ای ساده و دقیق است،‏ بخوانید و بررسی کنید.‏

ویدیوهایی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس

معرفی کتاب‌های کتاب مقدّس

اطلاعات کلّی در مورد هر یک از کتاب‌های کتاب مقدّس.‏

تعالیم اساسی کتاب مقدّس

درس‌های کوتاهی که در این کلیپ‌ها آمده است،‏ به پرسش‌های مهم مانند مقصود خدا برای زمین چیست؟‏ مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏ و چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏ پاسخ می‌دهد.‏​

منابع کمک آموزشی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس

نگاهی بر کتاب مقدّس

بروشور کتاب مقدّس—‏موضوع آن چیست؟‏ نگاهی مختصر بر کتاب مقدّس است که به شما کمک می‌کند مضمون کلّی کتاب مقدّس را درک کنید.‏

آیه‌ای از کتاب مقدّس برای هر روز

بررسی روزانهٔ آیه‌های کتاب مقدّس،‏ برای هر روز آیه‌ای از کتاب مقدّس به همراه متن مربوط به آن را ارائه می‌دهد.‏

برنامهٔ خواندن کتاب مقدّس

این برنامه قطعاً در خواندن کتاب مقدّس برای شما مفید است.‏

نحوهٔ پیدا کردن آیات در کتاب مقدّس

در این لیست ۶۶ کتابِ کتاب مقدّس به ترتیبی که در اکثر ترجمه‌های کتاب مقدّس آمده است مشاهده می‌شود.‏ شمارهٔ باب و آیه بعد از نام کتاب می‌آید.‏

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم

پاسخ کتاب مقدّس به پرسش‌هایی مهم در رابطه با موضوعاتی همچون خدا،‏ عیسی،‏ خانواده و درد و رنج.‏

توضیح آیه‌های کتاب مقدّس

به مفهوم صحیح آیه‌ها و عبارات رایج کتاب مقدّس پی ببرید.‏

کتابخانۀ آنلاین (پنجره‌ای جدید باز می‌شود)

با استفاده از نشریات آنلاین شاهدان یَهُوَه، در موضوعات کتاب مقدّس تحقیق کنید

با کمک یک معلّم کتاب مقدَس را مطالعه کنید

دورهٔ آموزشی کتاب مقدّس که شاهدان یَهُوَه ارائه می‌دهند چطور برگزار می‌شود؟‏

در دورهٔ آموزشی شاهدان یَهُوَه می‌توانید از هر ترجمهٔ کتاب مقدّس استفاده کنید.‏ همچنین می‌توانید از خانواده و دوستانتان دعوت کنید تا با شما شرکت کنند.‏

درخواست ملاقات

در مورد کتاب مقدّس یا شاهدان یَهُوَه اطلاعات بیشتری بگیرید.‏