مزمور ۶۷‏:‏۱‏-‏۷

  • اشخاص خداترس در سراسر زمین

    • مردم سراسر زمین از کارهای خدا باخبر می‌شوند ‏(‏۲‏)‏

    • بگذار تمام قوم‌ها یَهُوَه را ستایش کنند ‏(‏۳‏،‏ ۵‏)‏

    • خدا به ما برکت می‌دهد ‏(‏۶،‏ ۷‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان؛‏ با همراهی سازهای زِهی.‏ ترانه و مزمور داوود.‏ ۶۷  خدایا،‏ به ما لطف کن و به ما برکت بده،‏و با روی خوش و نظر لطف به ما نگاه کن* (‏سِلاه‏)‏ ۲  تا مردم سرتاسر زمین از کارهای تو باخبر شوند،‏و همهٔ ملت‌ها بدانند که تو نجات‌دهنده هستی.‏ ۳  خدایا،‏ بگذار قوم‌ها تو را ستایش کنند،‏بگذار تمام قوم‌ها تو را بستایند!‏ ۴  بگذار ملت‌ها شادی کنند و فریاد شادی بزنند،‏چون تو قوم‌ها را با عدل و انصاف داوری خواهی کرد،‏ و تویی که ملت‌های زمین را هدایت خواهی کرد.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۵  خدایا،‏ بگذار قوم‌ها تو را ستایش کنند،‏بگذار تمام قوم‌ها تو را بستایند!‏ ۶  خدا،‏ خدای ما،‏ به ما برکت خواهد داد،‏و زمین محصولش را تولید خواهد کرد.‏ ۷  خدا به ما برکت خواهد داد،‏و مردم سراسر زمین به او احترام عمیق خواهند گذاشت.‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «و نور چهره‌ات را بر ما بتابان.‏»‏
یا:‏ «از تو می‌ترسند.‏»‏