مزمور ۱۴۵‏:‏۱‏-‏۲۱

 • ستایش خدا که پادشاهی بزرگ است

  • ‏«عظمت تو را اعلام می‌کنم» ‏(‏۶‏)‏

  • ‏«یَهُوَه به همه خوبی می‌کند» ‏(‏۹‏)‏

  • ‏«وفادارانت تو را ستایش می‌کنند» ‏(‏۱۰‏)‏

  • پادشاهی ابدی خدا ‏(‏۱۳‏)‏

  • ‏«آرزوی هر موجود زنده را برآورده می‌کنی» ‏(‏۱۶‏)‏

سرودی که داوود برای ستایش خدا سُرایید.‏ א [‏الف‏]‏ ۱۴۵  ای خدا،‏ ای پادشاه من،‏ تو را جلال می‌دهم،‏و نامت را همیشه و تا ابد ستایش می‌کنم.‏ ב [‏ب‏]‏ ۲  تمام روز تو را ستایش می‌کنم،‏و نامت را همیشه و تا ابد می‌ستایم.‏ ג [‏ج‏]‏ ۳  ای یَهُوَه،‏ تو عظیم هستی و درخور ستایشی؛‏عظمت تو از فهم و درک ما خارج است.‏ ד [‏د‏]‏ ۴  همهٔ نسل‌ها یکی بعد از دیگری،‏ کارهایت را تحسین می‌کنند،‏و به دیگران می‌گویند که با قدرتت چه کارهایی کرده‌ای.‏ ה [‏هـ‍‏]‏ ۵  آن‌ها دربارهٔ شکوه و عظمتت صحبت خواهند کرد؛‏من هم روی کارهای شگفت‌انگیزت تعمّق می‌کنم.‏ ו [‏و‏]‏ ۶  آن‌ها کارهای حیرت‌آور* تو را برای دیگران تعریف خواهند کرد؛‏من هم عظمت تو را اعلام می‌کنم.‏ ז [‏ز‏]‏ ۷  همیشه در وصف نیکویی بی‌حد و مرز تو صحبت خواهند کرد،‏و به خاطر عدالتت با شادی سرود می‌خوانند.‏ ח [‏ح‏]‏ ۸  یَهُوَه دلسوز* و رحیم است؛‏او دیرخشم و سرشار از محبت پایدار* است.‏ ט [‏ط‏]‏ ۹  یَهُوَه به همه خوبی می‌کند،‏و لطف و رحمتش در همهٔ کارهایش دیده می‌شود.‏ י ‏[‏ی‏]‏ ۱۰  ای یَهُوَه،‏ همهٔ کارهایت تو را جلال می‌دهند،‏و وفادارانت تو را ستایش می‌کنند.‏ כ [‏ک‏]‏ ۱۱  آن‌ها از شکوه و جلال پادشاهی‌ات تعریف خواهند کرد،‏و دربارهٔ قدرتت صحبت می‌کنند.‏ ל [‏ل‏]‏ ۱۲  بنابراین،‏ همهٔ مردم از کارهای بزرگت باخبر می‌شوند،‏و به شکوه و جلالِ پادشاهی‌ات پی می‌برند.‏ מ [‏م‏]‏ ۱۳  پادشاهی تو جاودانی است،‏و حکومتت در تمام نسل‌ها پایدار خواهد بود.‏ ס [‏س‏]‏ ۱۴  یَهُوَه دست همهٔ کسانی را که در حال افتادن هستند می‌گیرد،‏و کسانی را که کمرشان زیر بار مشکلات خم شده،‏ بلند می‌کند.‏ ע [‏ع‏]‏ ۱۵  ای خدا،‏ چشم امید همه به توست،‏چون روزی‌شان را به‌موقع به آن‌ها می‌دهی.‏ פ [‏پ‏]‏ ۱۶  تو دستت را باز می‌کنی،‏و آرزوی تک‌تک موجودات زنده را برآورده می‌کنی.‏ צ [‏ص‏]‏ ۱۷  یَهُوَه از هر جهت عادلانه رفتار می‌کند،‏و در تمام کارهایش وفادار است.‏ ק [‏ق‏]‏ ۱۸  یَهُوَه به همهٔ کسانی که به او دعا می‌کنند نزدیک است؛‏به کسانی که صادقانه* به او دعا می‌کنند.‏ ר [‏ر‏]‏ ۱۹  خدا آرزوی اشخاص خداترس را برآورده می‌کند؛‏وقتی با التماس از او کمک می‌خواهند،‏ او می‌شنود و آن‌ها را نجات می‌دهد.‏ ש [‏ش‏]‏ ۲۰  یَهُوَه از همهٔ کسانی که او را دوست دارند محافظت می‌کند،‏اما تمام شریران را از بین خواهد برد.‏ ת [‏ت‏]‏ ۲۱  ستایش یَهُوَه همیشه از زبانم جاری خواهد بود!‏ای موجودات زنده،‏ نام مقدّس او را همیشه و تا ابد ستایش کنید!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «پرقدرت.‏»‏
یا:‏ «بزرگوار.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «مطابق حقیقت؛‏ با روش درست.‏»‏