مزمور ۱۳۴‏:‏۱‏-‏۳

  • ستایش خدا در شب

    • ‏«وقتی دست‌هایتان را برای دعا بلند می‌کنید،‏ پاک و مقدّس باشید» ‏(‏۲‏)‏

سرود عبور از سربالایی ۱۳۴  ای همهٔ خادمان یَهُوَه،‏ای شما که شب‌ها در خانهٔ یَهُوَه خدمت می‌کنید،‏یَهُوَه را ستایش کنید.‏ ۲  وقتی دست‌هایتان را برای دعا بلند می‌کنید،‏ پاک و مقدّس باشید،‏*و یَهُوَه را ستایش کنید.‏ ۳  یَهُوَه که آفرینندهٔ آسمان و زمین است،‏از صَهیون به شما برکت دهد.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «دست‌هایتان را در مکان مقدّس برای دعا بلند کنید.‏»‏