مزمور ۲۰‏:‏۱‏-‏۹

  • پیروزی پادشاه برگزیدهٔ خدا

    • بعضی‌ها به ارابه‌ها و به اسب‌هایشان امید بسته‌اند،‏ نه به نام یَهُوَه ‏(‏۷‏)‏

برای رهبر خوانندگان و نوازندگان.‏ ترانه‌ای از داوود.‏ ۲۰  یَهُوَه در زمان‌های سخت به دعای تو* جواب دهد.‏ نام خدای یعقوب برای تو تکیه‌گاه و محافظ باشد.‏ ۲  خداوند از مکان مقدّسش برایت کمک بفرستد،‏و از صَهیون حمایتت کند.‏ ۳  او تمام هدیه‌های تو را به یاد داشته باشد،‏و قربانی‌های سوختنی‌ات را قبول کند.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۴  آرزوهای قلبی‌ات را برآورده کند،‏و تو را در همهٔ کارهایت* موفق کند.‏ ۵  ما به خاطر کارهای نجات‌بخش تو از شادی فریاد می‌زنیم،‏و پرچم پیروزی‌مان را به نام خدایمان بلند می‌کنیم.‏ یَهُوَه همهٔ درخواست‌هایت را برآورده کند.‏ ۶  حالا می‌دانم که یَهُوَه،‏ مسیح خود را نجات می‌دهد.‏ خداوند از آسمان‌های مقدّسش به دعای او جواب می‌دهد،‏و با دست راستش پیروزی‌های* بزرگی نصیب او می‌کند.‏ ۷  بعضی‌ها به ارابه‌های جنگی‌شان امید بسته‌اند و بعضی‌ها به اسب‌هایشان،‏ولی ما به نام یَهُوَه خدایمان،‏ از او کمک می‌خواهیم.‏ ۸  آن‌ها شکست خورده‌اند و از پا درآمده‌اند،‏ولی ما بلند شده‌ایم و دوباره استوار ایستاده‌ایم.‏ ۹  ای یَهُوَه،‏ پادشاه را پیروز کن!‏* وقتی از خداوند* کمک می‌خواهیم،‏ به درخواست ما جواب می‌دهد.‏

پاورقی‌ها

در آیه‌های ۱-‏۵ به احتمال زیاد روی سخن مردم با پادشاه است.‏
یا:‏ «برنامه‌هایت؛‏ مشورت‌هایت.‏»‏
یا:‏ «نجات.‏»‏
یا:‏ «نجات بده.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «پادشاه.‏»‏