مزمور ۱۳۳‏:‏۱‏-‏۳

  • صلح و اتحاد

    • ‏«صلح و اتحاد مثل روغن باارزشی است» ‏(‏۲‏)‏

    • ‏«مثل شبنمی است که روی کوه حِرمون می‌نشیند» ‏(‏۳‏)‏

یکی از سرودهایی که در راه اورشلیم موقع بالا رفتن از کوه خوانده می‌شد.‏ مزمور داوود.‏ ۱۳۳  چه زیبا و خوشایند استکه قوم خدا* در صلح و اتحاد دور هم جمع می‌شوند!‏* ۲  این صلح و اتحاد مثل روغن باارزشی استکه روی سر هارون ریخته می‌شود،‏از ریشش می‌چکد،‏و روی یقهٔ لباسش می‌ریزد!‏ ۳  مثل شبنمی است که روی کوه حِرمون می‌نشیند،‏شبنمی که از آنجا بر کوه‌های صَهیون می‌ریزد.‏ در آنجاست که یَهُوَه برکتش را وعده داده است،‏برکت زندگی ابدی را!‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «برادران.‏»‏
یا:‏ «با هم زندگی می‌کنند.‏»‏