مزمور ۱۱۱‏:‏۱‏-‏۱۰

  • یَهُوَه را به خاطر کارهای بزرگش ستایش کنید!‏

    • نام مقدّس و پرابهت خدا ‏(‏۹‏)‏

    • ‏«اولین قدم برای کسب حکمت،‏ احترام گذاشتن به یَهُوَه است» ‏(‏۱۰‏)‏

۱۱۱  یاه را ستایش کنید!‏* א [‏الف‏]‏ من یَهُوَه را با تمام دلم ستایش می‌کنم.‏ב [‏ب‏]‏او را در جمع پاکدلان و در میان جماعت می‌ستایم!‏ ג [‏ج‏]‏ ۲  کارهای دست یَهُوَه چقدر شگفت‌انگیز است!‏ד [‏د‏]‏همهٔ کسانی که به آن کارها علاقه دارند،‏ در موردشان تحقیق می‌کنند.‏ ה [‏هـ‍‏]‏ ۳  کارهای او پرجلال و پرشکوه است،‏ו [‏و‏]‏و عدالتش جاودانی است.‏ ז [‏ز‏]‏ ۴  کارهایش آنقدر شگفت‌انگیز است که نمی‌توان آن‌ها را فراموش کرد.‏ ח [‏ح‏]‏ یَهُوَه دلسوز* و رحیم است.‏ ט [‏ط‏]‏ ۵  او به اشخاص خداترس روزی می‌دهد،‏ י ‏[‏ی‏]‏ و عهدش را تا ابد به یاد دارد.‏ כ [‏ک‏]‏ ۶  خداوند،‏ سرزمین‌های ملت‌های بیگانه را به قومش به میراث داده،‏ל [‏ل‏]و به این شکل قدرتش را به قومش نشان داده است.‏ מ [‏م‏]‏ ۷  همهٔ کارهای او درست* و عادلانه است،‏נ [‏ن‏]‏و تمام دستوراتش قابل اعتماد.‏ ס [‏س‏]‏ ۸  قوانینش الآن و تا ابد قابل اعتماد است،‏ע [‏ع‏]‏چون عدالت و راستی پایه و اساس آن‌هاست.‏ פ [‏پ‏]‏ ۹  او قومش را نجات داد،‏* צ [‏ص‏]‏ و فرمان داد که عهدش تا ابد پایدار بماند.‏ ק [‏ق‏]‏ نام خداوند مقدّس و پرابهت است.‏ ר [‏ر‏]‏ ۱۰  اولین قدم برای کسب حکمت،‏ احترام گذاشتن به یَهُوَه است.‏* ש [‏ش‏]‏ همهٔ کسانی که واقعاً درک و فهم دارند،‏ به دستوراتش عمل می‌کنند.‏ ת [‏ت‏]‏ او تا ابد شایستهٔ ستایش است!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
یا:‏ «بزرگوار.‏»‏
یا:‏ «حق.‏»‏
یا:‏ «بازخرید کرد.‏»‏
یا:‏ «ترس از یَهُوَه است.‏»‏