به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

فعالیت شاهدان یَهُوَه

انتشارات شاهدان یَهُوَه

کتاب مقدّس دو متری!‏

چگونگی تهیهٔ نشریات بسیار از جمله کتاب مقدّس به تمام زبان‌هایی که دارای خط بریل هستند.‏

انتشارات شاهدان یَهُوَه

کتاب مقدّس دو متری!‏

چگونگی تهیهٔ نشریات بسیار از جمله کتاب مقدّس به تمام زبان‌هایی که دارای خط بریل هستند.‏

تلاش برای موعظه به بومیان کانادا

شاهدان یَهُوَه به بومی زبانان پیام کتاب مقدّس را به زبان مادری‌شان می‌رسانند تا آنان از آفریدگار شناخت یابند

نمایشگاهی بی‌نظیر از کتاب مقدّس

یَهُوَه خدا از بدو تاریخ بشر،‏ انسان را با نام خود آشنا کرده است.‏ در این فیلم ببینید که نام خدا چگونه طی اعصار در ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس حفظ شده است.‏

خدمت موعظهٔ شاهدان یَهُوَه

جشنی برای بومیان آمریکا در نیویورک و ارائهٔ اطلاعات به آنان

در جشن ‹راه دروازهٔ ملل ۲۰۱۵› نشریات شاهدان یَهُوَه به زبان بومیان آمریکا به نمایش گذاشته شد و بسیاری را تحت تأثیر قرار داد.‏

جشنی برای بومیان آمریکا در نیویورک و ارائهٔ اطلاعات به آنان

در جشن ‹راه دروازهٔ ملل ۲۰۱۵› نشریات شاهدان یَهُوَه به زبان بومیان آمریکا به نمایش گذاشته شد و بسیاری را تحت تأثیر قرار داد.‏

انتشارات شاهدان یَهُوَه

مترجمان امین «کلام مقدّس خدا»—‏رومیان ۳:‏۲

شاهدان یَهُوَه در گذشته از ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس استفاده کرده‌اند.‏ پس چرا آنان خودشان نیز کتاب مقدّس را ترجمه کرده‌اند؟‏

مترجمان امین «کلام مقدّس خدا»—‏رومیان ۳:‏۲

شاهدان یَهُوَه در گذشته از ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس استفاده کرده‌اند.‏ پس چرا آنان خودشان نیز کتاب مقدّس را ترجمه کرده‌اند؟‏

مناسبت‌های ویژه

هیئت اداره‌کننده به تشویق شاهدان یَهُوَه در روسیه و اوکراین می‌پردازد

اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه از روسیه و اوکراین دیدن می‌کنند تا هم ایمانان خود را در ناآرامی های سیاسی تشویق کنند.‏

هیئت اداره‌کننده به تشویق شاهدان یَهُوَه در روسیه و اوکراین می‌پردازد

اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه از روسیه و اوکراین دیدن می‌کنند تا هم ایمانان خود را در ناآرامی های سیاسی تشویق کنند.‏

پروژه‌های ساختمانی

گالری عکس‌های وارویک ۴ (‏مه تا اوت ۲۰۱۵)‏

دیوارها و سقف یکی از ساختمان‌های مسکونی به پایان رسید،‏ پل عابرپیاده بین ساختمان‌ها نصب شد و کار فضای سبز آغاز شد.‏

گالری عکس‌های وارویک ۴ (‏مه تا اوت ۲۰۱۵)‏

دیوارها و سقف یکی از ساختمان‌های مسکونی به پایان رسید،‏ پل عابرپیاده بین ساختمان‌ها نصب شد و کار فضای سبز آغاز شد.‏

زندگی در بیت‌ئیل

شما را صمیمانه به شعبهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا دعوت می‌کنیم

بیایید از شعبهٔ مرکزی شاهدان یَهُوَه و تسهیلات آن در ایالات متحدهٔ آمریکا بازدید کنید.‏

شما را صمیمانه به شعبهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا دعوت می‌کنیم

بیایید از شعبهٔ مرکزی شاهدان یَهُوَه و تسهیلات آن در ایالات متحدهٔ آمریکا بازدید کنید.‏

زندگی مطابق با اصول کتاب مقدّس

تفنگم را زمین گذاشتم

در این کلیپ ببینید که پیام دلگرم‌کنندهٔ کتاب مقدّس چگونه شخصیت خشن سیندی را تغییر داد.‏

تفنگم را زمین گذاشتم

در این کلیپ ببینید که پیام دلگرم‌کنندهٔ کتاب مقدّس چگونه شخصیت خشن سیندی را تغییر داد.‏