مزمور ۲۴‏:‏۱‏-‏۱۰

  • پادشاه پرجلال کیست؟‏

    • زمین به یَهُوَه تعلّق دارد ‏(‏۱‏)‏

ترانه‌ای از داوود.‏ ۲۴  زمین و کسانی که روی آن زندگی می‌کنند،‏ به یَهُوَه تعلّق دارند،‏او مالک زمین و تمام چیزهایی است که روی آن قرار دارد.‏ ۲  او زمین* را روی دریاها استوار کرده،‏و آن را روی رودخانه‌ها برپا کرده است.‏ ۳  چه کسی می‌تواند به بالای کوه یَهُوَه برود،‏و چه کسی می‌تواند در مکان مقدّس او بایستد؟‏ ۴  خدا می‌گوید:‏ «هر کسی که دستش به گناه آلوده نباشد و دلش پاک باشد،‏به جان من* قسم دروغ نخورد،‏و برای فریب دادن دیگران قسم نخورد.‏»‏ ۵  یَهُوَه به او برکت می‌دهد،‏و خدایی که نجاتش می‌دهد،‏ او را درستکار* می‌شمرد.‏ ۶  ای خدای یعقوب،‏ چنین کسی در میان مردمی* است که تو را جستجو می‌کنند،‏مردمی که در پی خشنودی تو هستند.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۷  ای دروازه‌ها سرهایتان را بلند کنید؛‏ای درهای قدیمی باز شوید،‏*تا پادشاه پرجلال وارد شود!‏ ۸  این پادشاه پرجلال کیست؟‏ یَهُوَه است!‏ خدای پرقدرت و توانا؛‏یَهُوَه،‏ جنگجوی دلاور!‏ ۹  ای دروازه‌ها سرهایتان را بلند کنید؛‏ای درهای قدیمی باز شوید،‏*تا پادشاه پرجلال وارد شود!‏ ۱۰  این پادشاه پرجلال کیست؟‏ یَهُوَه،‏ خدای لشکرها!‏ اوست این پادشاه پرجلال!‏ (‏سِلاه‏)‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «خشکی.‏»‏
منظور حیات یَهُوَه است.‏
یا:‏ «عادل.‏»‏
یا:‏ «نسلی.‏»‏
یا:‏ «بلند شوید؛‏ به پا خیزید.‏»‏
یا:‏ «بلند شوید؛‏ به پا خیزید.‏»‏