مزمور ۲۵‏:‏۱‏-‏۲۲

  • داوود در دعا از یَهُوَه راهنمایی و بخشش می‌خواهد

    • ‏«ای یَهُوَه،‏ راه‌هایت را به من بیاموز» ‏(‏۴‏)‏

    • ‏«یَهُوَه دوست صمیمی کسانی است که احترامی عمیق برای او قائلند» ‏(‏۱۴‏)‏

    • ‏«همهٔ گناهانم را ببخش» ‏(‏۱۸‏)‏

مزمور داوود.‏ א [‏الف‏]‏ ۲۵  ای یَهُوَه،‏ با دعا به حضورت می‌آیم.‏ ב [‏ب‏]‏ ۲  ای خدای من،‏ به تو توکّل می‌کنم؛‏نگذار شرمنده شوم،‏ و دشمنانم به خاطر بدبختی من شادی کنند.‏ ג [‏ج‏]‏ ۳  به راستی همهٔ کسانی که به تو امیدوارند،‏ هیچ وقت شرمنده نمی‌شوند،‏اما خیانتکاران سرافکنده می‌شوند.‏* ד [‏د‏]‏ ۴  ای یَهُوَه،‏ راه‌هایت را به من بیاموز؛‏به من یاد بده که چطور در راه‌هایت قدم بردارم.‏ ה [‏هـ‍‏]‏ ۵  بگذار طبق حقایق کلام تو زندگی کنم و به من تعلیم بده،‏چون تو خدای من و نجات‌دهندهٔ من هستی.‏ ו [‏و‏]‏ چشم امید من تمام روز به سوی توست.‏ ז [‏ز‏]‏ ۶  ای یَهُوَه،‏ رحمت و محبت پایدارت* را به یاد آور،‏رحمت و محبتی که همیشه* نشان داده‌ای.‏ ח [‏ح‏]‏ ۷  ای یَهُوَه،‏ لطفاً خطاها و گناهان جوانی‌ام را فراموش کن.‏ مرا به خاطر محبت پایدارت،‏*و به خاطر نیکویی‌ات به یاد آور.‏ ט [‏ط‏]‏ ۸  یَهُوَه نیکو و قابل اعتماد* است.‏ به همین دلیل شیوهٔ درست زندگی را به گناهکاران یاد می‌دهد.‏ י ‏[‏ی‏]‏ ۹  او فروتنان* را به راه درست* هدایت می‌کند،‏و راه خود را به آن‌ها تعلیم می‌دهد.‏ כ [‏ک‏]‏ ۱۰  کسانی که عهد یَهُوَه را حفظ می‌کنند و به یادآوری‌های او توجه می‌کنند،‏در همهٔ راه‌هایش محبت پایدار* و وفاداری‌اش را می‌بینند.‏ ל [‏ل‏]‏ ۱۱  ای یَهُوَه،‏ به خاطر نامت مرا ببخش؛‏خطایم را هرچند که بزرگ است،‏ ببخش.‏ מ [‏م‏]‏ ۱۲  اگر کسی خداترس باشد،‏ یَهُوَه به او تعلیم می‌دهد که چطور راه درست را انتخاب کند.‏ נ [‏ن‏]‏ ۱۳  چنین شخصی نیکویی خدا را خواهد چشید،‏و نسلش وارث زمین خواهند شد.‏ ס [‏س‏]‏ ۱۴  یَهُوَه دوست صمیمی کسانی است که احترامی عمیق برای او قائلند،‏*و آن‌ها را با عهد خود آشنا می‌کند.‏ ע [‏ع‏]‏ ۱۵  چشم امید من همیشه به یَهُوَه است،‏چون او پاهایم را از دام* آزاد می‌کند.‏ פ [‏پ‏]‏ ۱۶  به من توجه کن و لطفت را به من نشان بده،‏چون تنها و درمانده‌ام.‏ צ [‏ص‏]‏ ۱۷  غم و اندوهِ دلم زیاد شده؛‏مرا از اضطراب و نگرانی آزاد کن.‏ ר [‏ر‏]‏ ۱۸  رنج و مصیبتم را ببین،‏و همهٔ گناهانم را ببخش.‏ ۱۹  ببین دشمنانم چقدر زیادند،‏و به‌شدّت از من متنفرند.‏ ש [‏ش‏]‏ ۲۰  جانم را حفظ کن و نجاتم بده.‏ من به تو پناه آورده‌ام،‏ پس نگذار سرافکنده شوم.‏ ת [‏ت‏]‏ ۲۱  بگذار وفاداری و درستی حافظ من باشند،‏چون امیدم به توست.‏ ۲۲  ای خدا،‏ اسرائیل را از تمام مصیبت‌هایش نجات بده.‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «اما سرافکندگی در انتظار کسانی است که بی‌دلیل خیانت می‌کنند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «از زمان‌های قدیم.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «راست؛‏ عادل.‏»‏
یا:‏ «در راه عدالت.‏»‏
یا:‏ «کسانی که خلق و خویی آرام و ملایم دارند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «از او می‌ترسند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «تور.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بازخرید کن.‏»‏