مزمور ۱۴۰‏:‏۱‏-‏۱۳

  • یَهُوَه نجات‌دهندهٔ پرقدرت ماست

    • شریران مثل مارهای سمی هستند ‏(‏۳‏)‏

    • نابودی ظالمان در پیش است ‏(‏۱۱‏)‏

برای رهبر نوازندگان و خوانندگان.‏ ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۴۰  ای یَهُوَه،‏ مرا از دست شریران نجات بده.‏از من در مقابل اشخاص ظالم و خشن محافظت کن؛‏ ۲  آن‌ها در دلشان نقشه‌های شریرانه می‌کشند،‏و تمام روز جنگ و دعوا راه می‌اندازند.‏ ۳  زبانشان را مثل نیش مار تیز می‌کنند؛‏حرف‌هایشان مثل زهر افعی است.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۴  ای یَهُوَه،‏ نگذار به دست شریران بیفتم؛‏مرا از اشخاص ظالم و خشن محافظت کن؛‏آن‌ها نقشه می‌کشند که مرا از پا بیندازند.‏ ۵  افراد مغرور و خودپسند برایم دام می‌گذارند؛‏تورشان* را سر راهم پهن می‌کنند،‏ و برایم تله می‌گذارند.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۶  به یَهُوَه می‌گویم:‏ «تو خدای من هستی.‏ ای یَهُوَه،‏ تمناهایم را بشنو و به من کمک کن.‏»‏ ۷  ای یَهُوَه،‏ حاکم متعال،‏ ای نجات‌دهندهٔ پرقدرت من،‏تو در میدان جنگ،‏ سپر من هستی.‏* ۸  ای یَهُوَه،‏ نگذار شریران به مرادشان برسند.‏ نقشه‌هایشان را نقش بر آب کن تا مغرور نشوند.‏ (‏سِلاه‏)‏ ۹  بگذار حرف‌های بدی که اطرافیانم در مورد من می‌زنند،‏به سر خودشان بیاید.‏ ۱۰  بگذار زغال‌های آتش بر سرشان ببارد،‏ و در آتش انداخته شوند.‏بگذار در چاه‌های عمیق انداخته شوند تا دیگر نتوانند از آن‌ها بیرون بیایند.‏ ۱۱  نگذار کسانی که به دیگران تهمت می‌زنند،‏ زندگی موفقی روی زمین داشته باشند.‏* بگذار اشخاص ظالم و خشن به مصیبت گرفتار شوند و از بین بروند.‏ ۱۲  می‌دانم که تو ای یَهُوَه،‏ از حق درماندگان دفاع می‌کنی،‏و عدالت را برای فقیران برقرار می‌کنی.‏ ۱۳  به‌راستی که درستکاران نامت را ستایش خواهند کرد،‏و کسانی که دلی صاف و صادق دارند،‏ کنارت* خواهند بود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «تور طنابی‌شان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از سرم محافظت می‌کنی.‏»‏
یا:‏ «جایی برای زندگی روی زمین داشته باشند.‏»‏
یا:‏ «در حضورت.‏»‏