مزمور ۱۵۰‏:‏۱‏-‏۶

  • ای همهٔ موجودات زنده،‏ یَهُوَه را ستایش کنید!‏

    • ‏«یاه را ستایش کنید!‏» ‏(‏۱‏،‏ ۶‏)‏

۱۵۰  یاه را ستایش کنید!‏* خدا را در خانهٔ مقدّسش ستایش کنید!‏ او را زیر آسمان باشکوهش* ستایش کنید!‏ ۲  او را به خاطر کارهای شگفت‌انگیزش* ستایش کنید!‏ او را به خاطر عظمت بی‌نهایتش ستایش کنید!‏ ۳  او را با نواختن شیپور ستایش کنید!‏ او را با نواختن چنگ و عود ستایش کنید!‏ ۴  او را با دف و رقص ستایش کنید!‏ او را با سازهای زِهی و فلوت ستایش کنید!‏ ۵  او را با سِنج‌های خوش‌آهنگ ستایش کنید!‏ او را با سِنج‌های پرصدا ستایش کنید!‏ ۶  همهٔ موجودات زنده* یاه را ستایش کنند!‏ یاه را ستایش کنید!‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏
یا:‏ «زیر آسمان که قدرتش را نشان می‌دهد.‏»‏
یا:‏ «مقتدرانه‌اش.‏»‏
یا:‏ «هر موجودی که نفس می‌کشد.‏»‏
یا:‏ «هَلِلویاه.‏» «یاه» مخفف یَهُوَه است.‏