مزمور ۱۴۱‏:‏۱‏-‏۱۰

  • دعا برای حفاظت

    • ‏‹بگذار دعایم مثل بخور باشد› ‏(‏۲‏)‏

    • توبیخ درستکاران مثل روغن معطر است ‏(‏۵‏)‏

    • شریران در دام خودشان می‌افتند ‏(‏۱۰‏)‏

ترانه‌ای از داوود.‏ ۱۴۱  ای یَهُوَه،‏ به درگاهت دعا می‌کنم.‏ هر چه زودتر به کمک من بیا.‏ به دعایم گوش کن.‏ ۲  بگذار دعایم مثل بخوری باشد که برای تقدیم به تو آماده می‌شود،‏و التماس‌هایم* مثل هدیهٔ غلّه‌ای که عصرها به تو تقدیم می‌شود.‏ ۳  ای یَهُوَه،‏ نگهبان دهانم باش،‏و مراقب باش که حرف بد از دهانم* بیرون نیاید.‏ ۴  میل به هر نوع بدی را از دلم ریشه‌کن کن،‏تا با شریران در کارهای بد شریک نشوم؛‏من هیچ وقت نمی‌خواهم با آن‌ها در جشن‌هایشان همسفره شوم.‏ ۵  اگر شخص درستکار مرا بزند،‏ در حق من محبت کرده است.‏*اگر مرا توبیخ کند،‏ انگار روغنی معطر بر سرم ریخته است،‏و من هیچ وقت آن را رد نمی‌کنم.‏ حتی در سختی‌هایش باز هم برایش دعا می‌کنم.‏ ۶  وقتی رهبران قوم از روی صخره به پایین انداخته شوند،‏مردم به حرف‌های من توجه می‌کنند،‏ چون برایشان دلنشین است.‏ ۷  درست مثل خاکی که با شخم زدن به هر طرف پراکنده می‌شود،‏استخوان‌های اسرائیلیان هم سر قبرها* پراکنده شده است.‏ ۸  ای یَهُوَه،‏ خدای متعال،‏ چشم امید من به توست.‏ من به تو پناه آورده‌ام.‏ جانم را نگیر.‏ ۹  مرا از دندانه‌های تله‌ای که برایم گذاشته‌اند،‏و از دام‌های شریران حفظ کن.‏ ۱۰  شریران همه با هم به دام‌هایی که خودشان گذاشته‌اند می‌افتند،‏ولی من جان سالم به در می‌برم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «دست‌هایم را که به سویت بلند می‌کنم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «درِ لب‌هایم.‏»‏
یا:‏ «به من محبت پایدار نشان داده است.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت پایدار.‏»‏
یا:‏ «کنار دهانهٔ شیول.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «شیول.‏»‏